دستورات جلسات و مصوبات

 
                                                                          یکصدمین جلسه شورا مورخ 1400/01/19
                        دستورجلسه گزارش کارشناسی                                       عنوان مصوبه      نوع مصوبه           توضیحات و اقدامات      مستندات
تعیین تقویم زمانی تشکیل جلسات شورا در سال 1400 pdf download icon در اجرای تبصره «1» ماده «3» دستورالعمل تشکیل و نحوه¬ی اداره جلسات شوراهای استانی گفت و گوی دولت وبخش خصوصی، زمان¬بندی تشکیل جلسات شورا در سال 1400 در جلسه مطرح، تصویب و مقرر شد اعضای شورا در تقویم جلسات کاری خود لحاظ نمایند. استانی تاکنون جلسات مطابق با تقویم جلسات اجرایی شده است.  
گزارش اقدامات به عمل آمده از نحوه ی تحقق شعار سال «تولید، پشتیبانی­ها و مانع زدائی­ها» در استان اصفهان pdf download icon در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری مبنی بر «تولید، پشتیبانی¬ها و مانع زدائی¬ها»،  ستاد تحقق شعار سال در استانداری تشکیل و مقرر گردید:
دستگاه های اجرایی، بانکها و اتاقهای بازرگانی، تعاون و اصناف استان در راستای تحقق شعار سال  نسبت به احصاء موانع و مشکلات مرتبط با تولید همراه با پیشنهادات و راهکارهای اجرایی حداکثر ظرف مدت یک هفته اقدام و برای معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری ارسال نموده تا در کمیته ای 5 نفره (متشکل از نمایندگان استانداری، دادگستری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، کمیسیون هماهنگی بانک ها و اتاق بازرگانی اصفهان) بررسی و گزارش آن در دومین جلسه ستاد و شورای گفتوگوی آتی ارائه گردد.
استانی استانداری طی نامه شماره 16383/4/20 مورخ 1400/03/20 گزارشی از مصوبات سه جلسه برگزار شده در این خصوص را به دبیرخانه شورا ارسال نموده است.  
بررسی مسائل و مشکلات (قضایی، حقوقی) فعالان اقتصادی در خصوص تعلل و ترک فعل کارکنان دستگاه های اجرایی در اجرای وظایف قانونی به ویژه در خصوص صدور مجوزها و پاسخگویی به استعلام ها pdf download icon شکایات مطروحه در این خصوص پس از بررسی و تأیید در یکی از کارگروه¬های اقدام، تسهیل و رفع موانع تولید یا شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان و با تشخیص و تأیید ستاد پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه استان، حسب مورد به محاکم قضایی، اداره کل بازرسی استان یا هیأت های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع تا برخورد مناسب با متخلفین انجام گیرد. استانی طی نامه شماره 9016/409/3450 مورخ 1400/03/25 دادگستری کل استان اعلام نموده اند که این مصوبه اجرایی شده است.  
بررسی مسائل و مشکلات (قضایی، حقوقی) فعالان اقتصادیدر خصوص محکومیت بدهکاران بانکی به پرداخت مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی برخلاف رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ مورخ 99/10/16 هیأت عمومی دیوان عالی کشور pdf download icon الف- تشکیل گروه کارشناسی متشکل از یک نفر کارشناس رسمی دادگستری آگاه به مسائل محاسباتی بانکی و نمایندگان کمیسیون هماهنگی بانک ها و اتاق بازرگانی اصفهان ذیل شورای حل اختلاف امور بانکی جهت انجام محاسبات در چارچوب مقررات پولی و بانکی و ابلاغ به عنوان قرار تأمین دلیل. استانی طی نامه شماره 9016/409/3450 مورخ 1400/03/25 دادگستری کل استان اعلام نموده اند که این مصوبه اجرایی شده است.
]همچنین موارد طی نامه شماره 1388/3005 مورخ 1400/03/25  دادستان محترم عمومی و انقلاب مرکز استان به کلیه شعب قضایی استان جهت اجرا ابلاغ گردید.
 
ب- جهت ایجاد وحدت رویه و تعیین تکلیف فعالان اقتصادی و همچنین جلوگیری از بروز مشکلات مطالبه مبالغ مازاد بر استحقاق بانک ها، در خصوص نحوه¬ی محاسبه بدهی¬های ناشی از هرگونه تسهیلات، راهنمای عملی محاسبه مطالبات بانکی بر اساس نوع تسهیلات و زمان دریافت آن منطبق با مقررات (تهیه شده توسط کارگروه منتخب موضوع بند 10 مصوبات جلسه 95 شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی اصفهان) پس از تأیید ستاد پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه استان اصفهان به دبیرخانه مرکزی آن ستاد در قوه قضاییه ارائه گردد. استانی  
ج- ورود مدعی العموم و تعیین شعب تخصصی دادسرا و دادگاه¬ها در خصوص رسیدگی به ادعای دریافت مازاد بر قانون توسط بانک¬ها از باب انجام معاملات ربوی، تحصیل مال از طریق نامشروع یا ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی. استانی  
د- نظر به اینکه براساس صراحت بخشنامه شماره 9000/67701/100 مورخ  1399/04/21 رییس محترم قوه قضاییه و مفاد رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ 1399/05/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور «دریافت هرگونه وجه مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی خلاف قانون و شرع تلقی گردیده» از این رو مستند به موارد معنونه، ترتیبی اتخاذ تا از صدور آرای متضمن پرداخت وجه التزام مغایر با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار و فرمول بانک مرکزی (نرخ مصوب تسهیلات+ نرخ مصوب خسارات تاخیر تادیه دین در زمان انعقاد قرارداد اولیه) خودداری شود. استانی  
بررسی مسائل و مشکلات (قضایی، حقوقی) فعالان اقتصادیدر خصوص افزایش طرح دعاوی ورشکستگی واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی و تأثیر آن بر روابط زنجیره وار اقتصادی pdf download icon الف- تشکیل کارگروه تخصصی احیاء و حمایت از واحدهای متوقف و ورشکسته ذیل ستاد پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه استان اصفهان جهت حمایت های قضایی لازم؛ استانی دادگستری کل استان طی نامه شماره 9016/409/3450 مورخ 1400/03/25 اعلام نموده اند که این مصوبه اجرایی شده است.  
ب- تشکیل صندوق حمایت از فعالان اقتصادی موضوع بند (1) مصوبات بیست و هفتمین جلسه کارگروه اقدام مورخ 1399/11/28 جهت ارائه مساعدت های مالی، فنی و حقوقی به واحدهای متوقف و ورشکسته. استانی
بررسی مسائل و مشکلات (قضایی، حقوقی) فعالان اقتصادی در خصوص اعتراض فعالان اقتصادی به نحوه ی تشخیص مطالبه دستگاه های مرتبط با فضای کسب و کار و شیوه رسیدگی به اعتراضات pdf download icon الف – اجرای کامل مفاد نامه شماره 9000/27423/1399/140 مورخ 1399/06/01 دادستان محترم  کل کشور عنوان وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی در خصوص نحوه ی رسیدگی هیات های حل اختلاف مالیاتی به اعتراض های فعالان اقتصادی و صدور آرا در استان اصفهان. استانی موارد جهت اجرا به اداره کل امور مالیاتی طی نامه شماره 318/ص1400 مورخ 1400/01/26 ابلاغ و در دست پیگیری است.  
ب- صرف¬نظر از اختلاف نظر در خصوص تسری مصوبه به تراکنش های قبل از سال 95 که حل آن در صلاحیت مراجع ذیصلاح می¬باشد، اجرای کامل مفاد ماده (18) دستورالعمل رسیدگی به تراکنش های مشکوک بانکی 1399 سازمان امور مالیاتی به شماره 200/99/16 مورخ 1399/01/31 با لحاظ دادنامه شماره (1521 الی 9909970906011511) مورخ 1399/12/17 هیأت تخصصی مالیاتی- بانکی دیوان عدالت اداری توسط اداره کل امور مالیاتی و هیأت های حل اختلاف مالیاتی استان اصفهان صورت پذیرد. استانی
بررسی مسائل و مشکلات (قضایی، حقوقی) فعالان اقتصادی در خصوص اعتراض فعالان اقتصادی به نحوه ی تشخیص مطالبه دستگاه های مرتبط با فضای کسب و کار و شیوه رسیدگی به اعتراضات pdf download icon ج- اجرای کامل مفاد نامه شماره 140/9832/2/451142 مورخ 1398/10/15 معاون محترم دادستان کل کشور به رئیس محترم سازمان تأمین اجتماعی در خصوص بازرسی و حسابرسی از دفاتر شرکت های بخش خصوصی صرفاً در آخرین سال مالی مورد عمل، توسط اداره کل تأمین اجتماعی استان اصفهان. استانی موارد جهت اجرا به اداره کل تأمین اجتماعی استان طی نامه شماره 318/ص1400 مورخ 1400/01/26 ابلاغ و در دست پیگیری است.  
مسائل و مشکلات (قضایی، حقوقی) فعالان اقتصادی با موضوع طرح دعاوی همزمان حقوقی و کیفری و بعضاً تعزیراتی در خصوص دین واحد توسط بانک­ها در خصوص رفع تعهدات ارزی و در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کنونی ناشی از تحریم های ظالمانه pdf download icon کارگروه تخصصی کارشناسی ذیل ستاد پیگیری اجرای سیاست¬های اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه با حضور نمایندگان دادگستری، اداره کل تعزیرات، دستگاه اجرایی مرتبط، شورای هماهنگی بانک¬ها و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جهت احراز شرایط فورس ماژور احتمالی تشکیل و نظر مشورتی این کارگروه در رسیدگی¬های محاکم قضایی دادگستری و شعب اداره کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان مورد لحاظ قرار گیرد. استانی کارگروه رفع تعهدات ارزی تشکیل و اولین جلسه آن نیز در تاریخ 1400/06/28 برگزار و مصوبات آن به عنوان نظر مشورتی به دستگاه های ذی­ربط ارسال گردید.  
مسائل و مشکلات (قضایی، حقوقی) فعالان اقتصادی در خصوص تعلل و ترک فعل کارکنان دستگاه های اجرایی در اجرای وظایف قانونی به ویژه صدور مجوزها و پاسخگویی به استعلام­ها مربوط به حوزه کسب و کار pdf download icon در خصوص تعلل و ترک فعل کارکنان دستگاه­های اجرایی در اجرای وظایف قانونی به ویژه صدور مجوزها و پاسخگویی به استعلام ها مربوط به حوزه کسب و کار و ضمانت اجرایی آن، طی نامه­ای به معاون محترم قضایی دادستان کل کشور اعلام گردد در اصلاحیه «دستورالعمل شماره 9000/123040/100 مصوب 1399/07/30 رییس محترم قوه قضاییه در خصوص نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن»، مورد لحاظ قرار گیرد و در راستای صیانت از حقوق عامه، برخورد با متخلفین به صورت ویژه پیگیری شود. ملی پیشنهادات ملی طی نامه شماره 9016/2574/3005 مورخ 1400/02/13 دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان به معاون قضایی دادستان کل کشور و همچنین نامه شماره 347/ص1400 مورخ 1400/01/29 به دبیرخانه شورای ملی  ارسال گردید.  
مسائل و مشکلات (قضایی، حقوقی) فعالان اقتصادی در خصوص محکومیت بدهکاران بانکی به پرداخت مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی به استناد رای وحدت رویه 805 مورخ 99/10/16 pdf download icon در اجرای نامه شماره 9000/62154/1399/140 مورخ  1399/10/09 دادستان محترم کل کشور عنوان رییس کل محترم بانک مرکزی، کلیه بانک­های دولتی و خصوصی نسبت به اصلاح نرخ های قراردادی بر مبنای قوانین و مقررات پولی و بانکی کشور حداکثر ظرف مدت سه ماه، اقدام نمایند. ملی  
بررسی مسائل و مشکلات (قضایی، حقوقی) فعالان اقتصادیدر خصوص اعتراض فعالان اقتصادی به نحوه ی تشخیص مطالبه دستگاه های مرتبط با فضای کسب و کار و شیوه
رسیدگی به اعتراضات
pdf download icon به منظور پیگیری مطالبات اجرا نشده بخش خصوصی در زمینه مراتب تجدیدنظر در ترکیب هیئت‌های تشخیص مطالبات، موضوع مواد 43 و 44 قانون تأمین اجتماعی، علت عدم اجرای مصوبه جلسه (65) شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی کشور مورخ 1395/12/16 به شرح ذیل:
« مقرر گردید از این پس، وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی به جای معرفی نماینده خود از سازمان تأمین اجتماعی، نمایندگانی از بدنه وزارتخانه و یا سایر مراجع به غیر از سازمان تامین اجتماعی را جهت حضور در هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات معرفی نمایند.
همچنین مقرر شد در صورت معرفی نمایندگان ذیصلاح از سوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به مقام محترم وزارت و تایید ایشان، از افراد معرفی شده اتاق نیز به عنوان نماینده وزیر در هیئت‌های تشخیص مطالبات سراسر کشور استفاده گردد.»
توسط معاون محترم قضایی دادستان کل کشور پیگیری شود.
ملی پیشنهادات ملی طی نامه ی شماره 9016/2574/3005 مورخ 1400/02/13 دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان به معاون قضایی دادستان کل کشور و همچنین نامه شماره 347/ص1400 مورخ 1400/01/29 به دبیرخانه شورای ملی  ارسال گردید.  
مسائل و مشکلات (قضایی، حقوقی) فعالان اقتصادی با موضوع طرح دعاوی همزمان حقوقی و کیفری و بعضاً تعزیراتی در خصوص دین واحد توسط بانک­ها در خصوص رفع تعهدات ارزی و در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کنونی ناشی از تحریم‌های ظالمانه pdf download icon با توجه به تعارض رویه ها و اختلاف در برداشت مفهوم و مصادیق فورس ماژور، مقرر گردید مکاتبه­ای توسط اتاق بازرگانی اصفهان با معاون محترم قضایی دادستان کل کشور انجام و ضمن تبیین موضوع، درخواست شود تعارض از طریق مقتضی حل و فصل گردد. ملی

 
 
                                                                        یکصدویکمین جلسه شورا مورخ 1400/02/02
دستورجلسه گزارش کارشناسی عنوان مصوبه نوع مصوبه توضیحات و اقدامات مستندات
بررسی مسائل و مشکلات (قضایی، حقوقی) فعالان اقتصادی در خصوص عدم تمکین دستگاه های اجرایی نسبت به آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری pdf download icon به استناد تبصره ذیل ماده (11) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری علاوه بر فوریت و قاطعیت در اعمال ضمانت اجراهای موضوع قانون مذکور، نسبت به پذیرش و رسیدگی به شکایات مطروحه در این خصوص مستند به ماده (576) قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۵) و تعقیب قضایی مستنکفین اقدام گردد. استانی موارد طی نامه شماره 807/ص1400 به دادگستری کل استان ارسال گردید و در دست پیگیری می باشد.  
بررسی مسائل و مشکلات (قضایی، حقوقی) فعالان اقتصادی در خصوص عدم پاسخگویی و مسئولیت پذیری برخی از دستگاه های اجرایی به جبران خسارات مادی و معنوی ناشی از تشخیص غیرقانونی و در نتیجه مطالبه مازاد بر حقوق قانونی از فعالان اقتصادی pdf download icon موضوع به ستاد پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه استان اصفهان ارجاع و در صورت تأیید و تشخیص آن ستاد، براساس ماده (600) قانون مجازات اسلامی (مصوب 1375) نسبت به پذیرش و رسیدگی به شکایات مطروحه و دادخواست های ضرر و زیان ناشی از جرم (اعم از مباشرت یا تسبیب)و تعقیب متخلفین در شعب اختصاصی دادسرا و دادگاه ها اقدام گردد. استانی  
الف) در اجرای بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال (1400) کل کشور با موضوع تأدیه مطالبات قطعی شده به طلبکاران دستگاه های اجرایی از طریق اسناد خزانه اسلامی و با توجه به اعلام رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مبنی بر حل مشکلات طلبکاران دستگاه های اجرایی از طریق اسناد خزانه اسلامی، مقرر گردید اشخاص مذکور درخواست خود را بدواً به آن سازمان ارائه نمایند.
ب) در صورت عدم حل مشکل اشخاص مذکور از طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به وسیله اسناد خزانه اسلامی ترتیبی اتخاذ نمایند تا:
1) شرایط امکان تهاتر تمام یا بخشی از طلب فعالان اقتصادی با بدهی های آنان به دستگاه های اجرایی فراهم گردد.
2) پرداخت بدهی های مذکور طی زمان بندی مشخص با توافق کتبی بنگاه های تولیدی بستانکار حداکثر ظرف مدت دو ماه در ستاد پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه استان اصفهان تعیین تکلیف گردد.
استانی موضوع طی نامه شماره 489/ص1400 مورخ 1400/02/06 به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان جهت اجرا ابلاغ و طی نامه شماره 935/ص99 مورخ 1400/03/03 اتاق بازرگانی اصفهان نیز به کلیه فعالان اقتصادی اطلاع رسانی گردیده است.  
بررسی مسائل و مشکلات (قضایی، حقوقی) فعالان اقتصادی در خصوص عدم اجرای تعهدات مالی دستگاه های اجرایی، شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی نسبت به فعالان اقتصادی pdf download icon الف) در خصوص واحدهای در شرف تملک بر اساس ماده (19) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور عمل گردد.
ب) در خصوص واحدهای تولیدی امکان واگذاری مال تملیک شده (محل اجرای طرح و ماشین آلات) در قالب عقد اجاره شرط تملیک بر مبنای قیمت تمام شده (معادل اصل، سود، جریمه تأخیر تأدیه دین تا تاریخ واگذاری مال مازاد به علاوه سایر هزینه هایی که موسسه اعتباری در اجرای وثیقه، تملک مال، نگهداری و مزایده متحمل شده) پس از احراز توان مالی متقاضی در بازپرداخت اقساط از محل منابع مالی حاصل از فعالیت تولیدی یا سایر منابع مالی سهامداران یا مدیران فراهم گردد.
تبصره 1) بانک ها موظفند حداکثر تا پایان سال جاری نسبت به برگزاری حداقل یک جلسه مزایده برای هر یک از واحدهای تولیدی تملیک شده (در صورت عدم اقاله با مالک قبلی) اقدام نموده به نحوی که واحدهای مذکور به چرخه تولید وارد گردند.
تبصره2) بانک ها موظفند قبل از مزایده واحدهای تولیدی مراتب را به مالکین قبلی اطلاع داده به نحوی که اطلاع از موضوع توسط مالک قبلی احراز گردد. در صورت موافقت مالک قبلی به وی واگذار شود.
تبصره3) به منظور بررسی شرایط، تأیید اعتبار و اهلیت سرمایه گذار جهت راه اندازی واحدهای تملیک شده و انجام مذاکرات اولیه مقرر گردید موضوع در گروه کارشناسی متشکل از نماینده معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، کمیسیون هماهنگی بانک ها و اتاق بازرگانی اصفهان ذیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان بررسی و اقدام لازم به عمل آید.
استانی گزارش اجرای مصوبه (به تفکیک هر بانک) طی نامه شماره 1400/337/ک هـ مورخ 1400/03/24 کمیسیون هماهنگی بانک های استان به دبیرخانه شورا واصل شده است.  
بررسی آثار پیک چهارم شیوع ویروس کرونا بر تسهیلات  اخذ شده توسط مشاغل آسیب دیده از این ویروس pdf download icon با توجه به پیک چهارم شیوع ویروس کرونا و تعطیلی واحدهای اقتصادی، جناب آقای قاضی عسگر، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری از طریق ستاد ملی کرونا پیگیری نمایند که اقساط تسهیلات آن دسته از مشاغل آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا (اعم از تسهیلات کرونا و سایر تسهیلات) که سررسید آن ها طی ماه های اسفند 1399 و فروردین، اردیبهشت و خرداد ماه 1400 می باشد، به پایان دوره تسهیلات انتقال یابد. استانی استاندار محترم طی نامه شماره 20/1/10919 مورخ 1400/02/07 برای معاون محترم اقتصادی رئیس جمهور ارسال که منجر به صدور نامه شماره 28053 مورخ 1400/03/12 رئیس محترم دفتر رئیس جمهور در خصوص پیگیری، نظارت و اجرا مصوبه شماره (2) هفتادویکمین جلسه ستاد مدیریت کرونا مورخ 1400/03/08 تحت عنوان «بسته حمایت از کسب و کار و مشاغل به شدت آسیب دیده از کرونا» گردید و همچنین مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی نیز طی نامه شماره 00/81128 مورخ 1400/03/20 به کلیه بانک های دولتی، غیردولتی و موسسات مالی و اعتباری مجاز ابلاغ نموده اند.  
بررسی تداخل و موازی کاری وظایف و اختیارات شورای گفت وگو با کارگروه های مرتبط با بهبود محیط کسب و کار در اجرای بند (4) مصوبات یکصد و دومین جلسه شورای گفت­وگوی ملی موضوع نامه شماره 10/1/11489/ص مورخ 1399/11/21 رییس محترم اتاق ایران و دبیر شورای گفت وگوی ملی pdf download icon «به منظور تسهیل در بهبود محیط کسب و کار، کلیه قوانین، آیین نامه ها و مقررات مرتبط با موضوع کسب و کار با محوریت وزارت امور اقتصادی و دارایی و  با همکاری وزارت خانه های صمت و جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و  با مشارکت تشکل های بخش خصوصی (اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف کشور) تجمیع، موارد موازی ادغام و به عنوان لایحه ی «اصلاح قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار»  از طرف دولت به مجلس پیشنهاد گردد.» ملی موضوع طی نامه شماره 554/ص1400 مورخ 1400/02/08 برای دبیرخانه شورای ملی ارسال شده است.  
بررسی بخشنامه­های بانک مرکزی به شماره 99/308914 مورخ 1399/09/29 و  99/394815 مورخ 1399/12/09 در خصوص مهلت ارائه اسناد حمل حواله های ارزی موضوع نامه شماره 27/11761/ص مورخ 1399/11/27 دبیرخانه شورای گفت وگوی ملی pdf download icon در اجرای نامه شماره 27/11761/ص مورخ 1399/11/27 دبیرخانه شورای گفت وگوی ملی، پیشنهادات کارگروه کارشناسی به منظور اصلاح بخشنامه بانک مرکزی به شماره 99/394815 مورخ 1399/12/09 در خصوص مهلت ارائه اسناد حمل حواله های ارزی در جلسه مطرح گردید و موارد ذیل پیشنهاد گردید:
الف) به منظور تعیین مرجع تشخیص عبارت (به هر دلیلی غیر از مسائل تحریم) پیشنهاد می گردد:
این موارد در کمیته ای متشکل از یک نفر نماینده بانک مرکزی، یک نفر نماینده دستگاه اجرایی ذی ربط (نماینده وزارت صمت (سازمان توسعه تجارت)، جهاد کشاورزی، بهداشت و درمان و ...)،  یک نفر نماینده فعالان اقتصادی (از یکی از اتاق­های بازرگانی، تعاون و اصناف بر حسب موضوع) با حضور بدهکار،  طرح و دلایل و مستندات آنان بررسی گردد.
ب) در بندهای (1-6)، که مدت زمان مشخص گردیده عبارت «به هر دلیلی غیر از مسائل تحریم» قبل از زمان اضافه گردد.
ج) به منظورحفظ سرمایه و ارزش پول فعالان اقتصادی در بند (ب) بخشنامه که از عبارت «هرکدام کمتر باشد» استفاده شده به عبارت «هرکدام بیشتر باشد» تغییر یابد.
د) در بند (1-6)، به علت زمان بر بودن فرآیند ترخیص کالا و پیشگیری از متروکه شدن آن، مدت زمان ذکر شده به «حداکثر (6) ماه برای واحدهای تولیدی  و (3) ماه برای سایر واحدها» تغییر یابد.
ملی موضوع طی نامه شماره 554/ص1400 مورخ 1400/02/08 برای دبیرخانه شورای ملی ارسال شده است.  
 
                                                                        یکصدودومین جلسه شورا مورخ 1400/02/30
دستورجلسه گزارش کارشناسی عنوان مصوبه نوع مصوبه توضیحات و اقدامات مستندات
ارائه گزارش مطالعات الگوی توسعه مناطق هفت گانه استان اصفهان (مطالعات پیشران های توسعه) توسط رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان pdf download icon گزارش مطالعات الگوی توسعه مناطق هفت­گانه برنامه ریزی استان اصفهان در جلسه ارائه و مقرر گردید:
برنامه های اجرایی پیشران های توسعه هر منطقه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با همکاری معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری حداکثر ظرف مدت سه ماه تهیه، معین ها مشخص و جهت اجرا به کلیه دستگاه های اجرایی ذی­ربط استان ابلاغ گردد.
استانی موضوع طی نامه شماره 937/ص1400 مورخ 1400/03/03 برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان جهت اجرا ابلاغ و در دست پیگیری می باشد.  
بررسی بسته حمایت از تولید اداره کل گمرکات استان در سال 1400 و ارائه گزارش اجرای بسته حمایتی اداره کل مذکور در سال 1399 توسط مدیرکل آن دستگاه pdf download icon الف) مشکلات موجود در حوزه صادرات و واردات کالا از جمله تعدد دستگاه های تصمیم گیر در این خصوص مطرح و مقرر شد:
در اجرای تبصره (1) ماده (45) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، کارگروهی با محوریت اداره کل امور اقتصادی و دارایی و با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان (واحد پژوهش و بررسی های اقتصادی) تشکیل و نسبت به احصا فرآیندها و پیشنهاد اصلاح و همچنین ثبت آن در سامانه مجلس شورای اسلامی اقدام تا آقای دکتر طغیانی (نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی و عضو شورا) براساس اصلاحات پیشنهادی، ترتیبات قانونی را اتخاذ تا موضوع نهایتاً در دستورکار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
استانی موضوع طی نامه شماره 937/ص1400 مورخ 1400/03/03 برای اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان جهت اجرا ابلاغ و تاکنون یک جلسه برگزار شده است.  
pdf download icon ب) بسته حمایت از تولید اداره کل گمرکات استان در سال 1400 در جلسه مطرح و به تصویب رسید. (پیوست شماره 1) استانی موضوع طی نامه شماره 937/ص1400 مورخ 1400/03/03جهت اجرا ابلاغ گردید.  
بررسی مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی بخش خصوصی در حوزه تجارت بین المللی pdf download icon الف) اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان (واحد بازاریابی و روابط بین الملل) نظرات و پیشنهادات خود در خصوص قراردادهای دو یا چند جانبه بین المللی (از جمله قرارداد کاهش تعرفه، تفاهم نامه های پذیرش گواهی بازرسی و استاندارد کالا و ...) را به معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه به منظور تسهیل گری و هماهنگی با سایر وزارتخانه ها ارسال نماید. استانی مصوبه طی نامه شماره 937/ص1400 مورخ 1400/03/03 جهت اجرا، ابلاغ گردید و واحد بازاریابی و روابط بین الملل اتاق اعلام نموده موضوع در دست پیگیری می باشد.  
ب) به منظور پیگیری و رفع مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه تجارت بین المللی، حسب موافقت معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه مقرر گردید درخواست های فعالان اقتصادی در این حوزه توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان (واحد بازاریابی و روابط بین الملل) با هماهنگی قبلی مسئول نمایندگی وزارت امور خارجه در اصفهان به معاونت مذکور ارسال تا از طریق نمایندگی های وزارت امور خارجه در سایر کشور ها بررسی و اقدام لازم به عمل آید. استانی موضوع طی نامه شماره 802/ص1400 اتاق به فعالان اقتصادی جهت ارسال مشکلات خود به اتاق اطلاع رسانی گردید.  
ج) اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان (واحد بازاریابی و روابط بین الملل) حداکثر ظرف مدت دو هفته نسبت به تهیه لیست کاملی از شرکت های خصوصی و مشخصات آن ها به زبان انگلیسی (اعم از وبسایت، ایمیل، شماره تماس، حوزه فعالیت، معرفی محصولات و ...) اقدام و به معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه کشور، جهت بارگذاری در سایت آن وزارتخانه ارسال نمایند. استانی اتاق بازرگانی اصفهان طی نامه شماره 1173/ص1400 مورخ 1400/03/19 لیست مذکور را به معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه ارسال نموده است.  
د) به منظور پیشگیری از ایجاد مشکلات در حوزه تجارت بین المللی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان (واحد بازاریابی و روابط بین الملل) با همکاری نمایندگی وزارت امور خارجه در اصفهان نسبت به برگزاری جلسات آموزش حقوقی قراردادهای بین المللی برای اعضای خود اقدام نماید. استانی نمایندگی وزارت امور خارجه در اصفهان طی نامه شماره 786922 مورخ 1400/03/02 ضمن تشکر از برگزاری جلسه مذکور،آمادگی آن دفتر به منظور همکاری در اجرای مصوبات را  اعلام نموده است.  
بررسی مشکلات برگزاری مجامع شرکت های سرمایه گذاری استانی (سهام عدالت)   با توجه به ابراز نگرانی اتاق های بازرگانی و تعاون استان بر فراهم نشدن زمینه انتخابات فراگیر و استفاده از ظرفیت کامل ذی صلاحان و متخصصان در برگزاری مجمع عمومی و انتخاب هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری استانی (سهام عدالت) و همچنین تاکید دادستان عمومی و انقلاب اصفهان بر اصلاح اساسنامه شرکت­ های مذکور به منظور مشارکت واقعی سهامداران مقرر گردید:
اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان نسبت به پیگیری فراهم آوردن مقدمات اصلاح اساسنامه و حضور حداکثری صاحبان آراء در مجمع عمومی جهت برگزاری انتخابات هیأت مدیره شرکت های سرمایه گذاری استانی (سهام عدالت)  و حضور افراد ذی صلاح اقتصادی در هیأت مدیره این شرکت ها اقدام نموده تا سهام عدالت به عنوان یک سرمایه مولد در استان به سرانجام مطلوب برسد.
استانی موضوع طی نامه شماره 1391/ص1400 مورخ 1400/03/30 به اداره کل امور اقتصادی و دارایی ابلاغ و اجرایی گردید.  
 
                                                                            یکصدوسومین جلسه شورا مورخ 1400/03/22
دستورجلسه گزارش کارشناسی عنوان مصوبه نوع مصوبه توضیحات و اقدامات مستندات
ارائه گزارش اقدامات انجام شده مرکز شبانه روزی فوریت های کسب و کار و سرمایه گذاری استان اصفهان در رابطه با تولید (موضوع بند (7) مصوبات جلسه (94) شورا)   گزارش اقدامات انجام شده مرکز شبانه روزی فوریت های کسب و کار و سرمایه گذاری استان اصفهان در رابطه با تولید در جلسه ارائه و مقرر گردید:
در اجرای ماده (14) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (مصوب 1390)، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مفاد این ماده طی نامه ای به همه ی رؤسا و مدیران کل دستگاه های اجرایی و قضایی مرتبط با محیط کسب و کار استان متذکر تا نسبت به تعیین و معرفی یکی از معاونان خود به عنوان مسئول بهبود محیط کسب و کار به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان (مرکز شبانه روزی فوریت های کسب وکار و سرمایه گذاری استان اصفهان) حداکثر ظرف مدت 48 ساعت اقدام نمایند.
استانی مصوبه طی نامه شماره 20/4/32137 مورخ 1400/04/08 معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری به کلیه دستگاه های اجرایی ابلاغ و پاسخ دستگاه های اجرایی نیز به دبیرخانه شورا واصل گردید.  
ارائه گزارش سازمان جهاد کشاورزی استان از اجرای بسته حمایت از تولید آن سازمان در سال 1399 pdf download icon گزارش سازمان جهاد کشاورزی استان از اجرای بسته حمایت از تولید آن سازمان در سال 1399 در جلسه ارائه و مقرر گردید سازمان جهاد کشاورزی استان نسبت به انجام موارد ذیل در سال جاری اقدام نمایند:
الف) پیگیری اخذ خسارات خشکسالی و خسارات حقابه داران کشاورزان استان از وزارت متبوع؛
ب) بررسی مسائل و مشکلات زنبورداران با توجه به کاهش تولید عسل در استان و رفع مشکلات آنان؛
ج) پیگیری اصلاح نژاد دام و طیور با همکاری دانشگاه های اصفهان، صنعتی اصفهان و دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان و تشکل های بخش خصوصی و تعاونی مرتبط؛
د) توسعه آبزی پروری متناسب با آب شور در شهرستان خور و بیابانک با توجه پتانسیل های موجود در این زمینه؛
هـ) پیگیری اجرای کشت هیدروپونیک در استان با الگوبرداری از استان های پیشرو نظیر استان گلستان؛
و)حسب درخواست و مراجعه حضوری تعدادی از فعالان بخش دام و طیور به استانداری مقرر گردید: در اولین فرصت ممکن پس از برگزاری انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری، گردهمایی فعالان اقتصادی بخش مذکور با رعایت پروتکل های بهداشتی و به ریاست جناب آقای دکتر رضایی (استاندار) و با حضور جناب آقایان دکتر قاضی عسگر (معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری)، دکتر آزادی (دبیرکمیسیون هماهنگی بانک­ها)، جمشیدیان (مدیر امور شعب بانک کشاورزی) و نمایندگان تشکل های بخش خصوصی و سایر دستگاه های اجرایی مرتبط با موضوع  به منظور بررسی و رفع مسائل و مشکلات آنان دعوت و برنامه ریزی شود.
استانی مصوبه طی نامه شماره 1300/ص1400 مورخ 1400/03/25 به سازمان جهاد کشاورزی استان ارسال و در حال پیگیری است.  
بررسی بسته حمایتی سازمان جهاد کشاورزی از تولید در سال 1400 pdf download icon بسته حمایتی سازمان جهاد کشاورزی از تولید در سال 1400 در جلسه مطرح و مورد تصویب شورا قرار گرفت و مقرر گردید:
الف) سازمان جهاد کشاورزی برنامه های اجرایی بسته حمایت از تولید خود را به صورت کمی و کیفی حداکثر ظرف مدت یک ماه تهیه و به دبیرخانه شورا ارسال نمایند.
ب) به دستگاه های اجرایی استان تأکید گردید در بازنگری بسته های حمایت از تولید خود مواردی همچون تسهیل، تسریع و تشویق در امر تولید را لحاظ نمایند.
استانی بسته حمایتی سازمان جهاد کشاورزی از تولید در سال 1400 از تاریخ 1400/03/25 ابلاغ و در حال اجرا است.  
گزارش استاندار محترم و رییس شورا از تصویب و ابلاغ مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی جدید در استان   با توجه به تصویب و ابلاغ مناطق ویژه اقتصادی در استان اصفهان(شهرستان های شاهین شهر و شهرضا موضوع قانون ایجاد سیزده منطقه ویژه اقتصادی مصوب 1399/02/30 و قانون ایجاد مناطق جدید ویژه اقتصادی مصوب 1389/09/28  مجلس شورای اسلامی) مقرر گردید با محوریت معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری نسبت به بررسی مناطق مصوب مذکور و تکمیل و جمع آوری مستندات و پیگیری لازم از طریق دبیرخانه مناطق آزاد کشور و هماهنگی با دستگاه های اجرایی مرتبط استان به منظور شروع عملیاتی اقدام نمایند. استانی مصوبه طی نامه شماره 1300/ص1400 مورخ 1400/03/25 به استانداری اصفهان ارسال و در حال پیگیری است.  
 
                                                                         یکصدوچهارمین جلسه شورا مورخ 1400/04/19
دستورجلسه گزارش کارشناسی عنوان مصوبه نوع مصوبه توضیحات و اقدامات مستندات
طرح مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی ناشی از قطعی های مکرر برق توسط اعضای بخش خصوصی شورا pdf download icon الف) در راستاي كاهش بروز صدمات و خسارات ناشی از قطعي برق و افزايش توليد مقرر گرديد كميته اي با محوريت رئیس اتاق بازرگاني (آقای گلشیرازی) و با حضور نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی و عضو شورا (آقای طغیانی)، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری (آقاي قاضي عسگر)، معاون پیگیری و احیای حقوق عامه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان (آقای محسنی)، مديران عامل شركت هاي برق منطقه ای توزيع برق استان و شهرستان(آقایان موسی رضایی، علاقمندان و پیرپیران)، نمایندگان بخش خصوصی (آقايان ملااحمدی و اخوان مقدم) و نماینده سندیکای صنعت برق شعبه اصفهان (آقای مسائلی) ظرف 48 ساعت آينده تشكيل و راهکارهای لازم را در افق های زماني كوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تهيه تا بسته مذکور به عنوان تصمیمات شورا در سطح ملی پیشنهاد و دستگاه های اجرایی مربوطه در سطح استان پیگیری لازم را به عمل آورند. همچنین مصوبات کارگروه مذکور طی نامه ای با امضاي استاندار محترم براي هیآت دولت، مجلس شورای اسلامی و اتاق بازرگانی ايران ارسال گردد. (پیوست شماره 1) استانی دعوتنامه کارگروه ویژه طی نامه شماره 1720/ص1400 مورخ 1400/04/21 ارسال و جلسه کارگروه ویژه روز 1400/04/22 تشکیل و مصوبات کارگروه طی نامه شماره 1868/ص1400 مورخ 1400/04/29 ابلاغ گردید.  
ب) به منظور برنامه ریزی استانی براي مديريت قطعي برق (پيرو تماس تلفني استاندار در جلسه شورا، مقرر شد سقف ميزان مصرف برق در استان اصفهان با هماهنگي شركت توانير (مهندس حائري) توسط مديران شركت هاي برق منطقه اي، توزيع برق استان و شهرستان (آقایان موسی رضایی، علاقمندان و پیرپیران) تعیین و جهت تخصیص و تثبیت آن به همراه پيشنهادات اجرايي به تهران منعكس گردد. استانی موضوع طی نامه شماره 1868/ص1400 مورخ 1400/04/29 به شرکت های برق ابلاغ و طی نامه شماره 2859/ص1400مورخ 1400/07/11 از شرکت توزیع برق استان و نامه شماره 2861/ص1400 مورخ 1400/07/11 پیگیری گردید.  
بررسی مسائل و مشکلات ناشی از تهاتر حواله های کالا با مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی موضوع (درخواست سندیکای صنعت برق استان) pdf download icon نظر به اين كه برخي از شركت هايي كه به خاطر فروش حواله هاي كالا ناشي از تهاتر مطالباتشان با دولت بر اساس بند (2) مصوبه پنجاه و هشتمين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران سه قوه مورخ 1400/01/23 –كه طي نامه شماره 16463 مورخ 1400/02/19 رياست محترم جمهور ابلاغ شده- به جهت فروش كالا خارج از شبكه از سوي معاونت بازرسي سازمان صمت استان به اداره كل تعزيرات حكومتي استان گزارش و پرونده تخلف ايشان در تعزيرات حكومتي مطرح و تحت رسيدگي است، از این رو مقرر گردید:
  1. جلسه ای با محوریت شرکت توزیع برق استان (آقای علاقمندان) و با حضور مدیر کل تعزیرات حکومتی (آقای انصاری) و نماینده سندیکای صنعت برق در خصوص بررسی و رفع مشکلات پرونده های فوق الذکر تشکیل و در صورت عدم حل و فصل موارد مذکور، موضوع از طریق کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان پیگیری و تعیین تکلیف گردد.
استانی موضوع طی نامه شماره 1868/ص1400 مورخ 1400/04/29 به شرکت های برق ابلاغ و طی نامه شماره 2859/ص1400مورخ 1400/07/11 از شرکت توزیع برق استان پیگیری گردید.  
ب) معاونت بازرسی سازمان صمت از ارجاع پرونده های مشابه، به اداره كل تعزيرات حكومتي تا تعیین تکلیف موضوع خودداری نماید. استانی
ج) شركت هاي برق منطقه اي، توزيع برق استان و شهرستان اصفهان در پرداخت مطالبات بخش خصوصي به ويژه مطالبات بنگاه هاي كوچك و متوسط، روش پرداخت نقدي يا ساير روش هاي پرداخت مطالبات نظير اسناد خزانه را در اولويت قرار داده و روش تهاتر با كالا به عنوان آخرين راهكار پرداخت، مدنظر قرار گيرد. استانی
د) معاونت بازرسي سازمان صمت طي مكاتبه اي با وزارت متبوع ضمن بيان مشكلات ايجاد شده در اجراي مصوبه فوق الذكر (بند (2) مصوبات پنجاه و هشتمين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران سه قوه)، به منظور اجراي صحيح آن و پيشگيري از ایجاد مشكلات مشابه براي فعالان اقتصادی بخش خصوصي، پیگیری نماید تا هماهنگي هاي لازم از طريق سازمان حمايت از حقوق مصرف كننده و توليد كننده با سازمان تعزيرات حكومتي در این خصوص، صورت پذیرد. استانی موضوع طی نامه شماره 1868/ص1400 مورخ 1400/04/29 به سازمان صمت ابلاغ و طی نامه شماره 2860/ص1400 مورخ 1400/07/11 پیگیری گردید.  
بررسی بسته حمایتی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان از تولید در سال  1400 pdf download icon بسته حمايت از توليد سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در سال 1400، مورد تصويب قرار گرفت . (پیوست شماره 2) استانی    
بررسی بسته حمایتی اداره کل تأمین اجتماعی استان از تولید در سال  1400 pdf download icon الف) بسته حمايت از توليد اداره كل تامين اجتماعي استان در سال 1400 ( به جز یک بند در خصوص استثنائات معنونه در تصویب نامه شماره 50432 مورخ 1396/04/31 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی)، مورد تصويب قرار گرفت. (پیوست شماره 3) استانی    
ب) مقرر گردید بند مذکور مجدداً در کارگروه کارشناسی بررسی و در جلسه آتی شورا مطرح گردد. استانی در کارگروه کارشناسی مورخ 1400/05/11 بررسی و در جلسه 106 شورا مورخ 1400/07/03 پیشنهاد مربوطه به تصویب رسید.  
بررسی مصادیق تفویض اختیار تصمیم گیری مسائل اقتصادی مورد نظر سازمان های صمت وجهاد کشاورزی، موضوع بند (8) مصوبات نود ونهمین جلسه شورا pdf download icon مصاديق پیشنهادی تفویض اختيارات تصميم گيري در خصوص مسائل اقتصادي مورد نظر سازمان هاي صمت و جهاد كشاورزي استان (موضوع بند (8) مصوبات نودونهمين جلسه شورا) جهت انعكاس به تهران مورد تصويب قرار گرفت. (پیوست شماره 4) ملی طی نامه شماره 1959/ص1400 مورخ 1400/04/29 به دبیرخانه شورای ملی ارسال گردید.  
 
 
                                                                         یکصدوپنجمین جلسه شورا مورخ 1400/06/06
دستورجلسه گزارش کارشناسی عنوان مصوبه نوع مصوبه توضیحات و اقدامات مستندات
بررسی پیشنهادات کارگروه کارشناسی شورا در خصوص رفع مشکلات موجود صنعت برق ناشی از عدم اجرای ماده 25 قانون بهبود کسب و کار و آئین نامه اجرایی آن pdf download icon گزارش عدم اجرای ماده 25 قانون بهبود کسب و کار و آئین نامه اجرایی آن در جلسه مطرح و با توجه به اینکه طبق مفاد این قانون قطع انرژی موجب تحمیل هزینه برای دولت می­گردد، لذا به منظور مدیریت این هزینه­ها مقرر گردید:
الف) با توجه به اهمیت موضوع، استانداری اصفهان طی نامه­ای عدم اجرای ماده مذکور و آئین نامه اجرایی آن را از وزارت نیرو پیگیری نمایند.
استانی استاندار اصفهان طی نامه شماره 20/1/50159 مورخ 1400/06/31 به وزارت نیرو موضوع را منعکس نمود.  
ب) پیشنهادات کارگروه کارشناسی شورا در خصوص رفع مشکلات موجود صنعت برق در سطح استانی در جلسه مطرح، بررسی و به تصویب رسید. (پیوست شماره 1) استانی موضوع طی نامه شماره 2459/ص1400 مورخ 1400/06/15 به شرکت های برق ابلاغ و  و طی نامه شماره 2859/ص1400مورخ 1400/07/11 از شرکت توزیع برق استان و نامه شماره 2861/ص1400 مورخ 1400/07/11 پیگیری گردید.  
گزارش واحد پژوهش­ها و بررسی­های اقتصادی اتاق از نتایج پایش محیط کسب و کار استان اصفهان (بهار1400) pdf download icon گزارش واحد پژوهش­ها و بررسی­های اقتصادی اتاق از نتایج پایش محیط کسب و کار استان اصفهان (بهار1400) در جلسه ارائه و پیشنهاد گردید:
کارگروه ویژه ای در سطح استانی و ملی تشکیل تا نسبت به تطبیق مؤلفه­های شاخص محیط کسب و کار با توجه به جمعیت، موقعیت جغرافیایی و شرایط اقلیمی ویژه و مقایسه با سایر استان­ها اقدام و نتایج را گزارش نمایند.
ملی شورای گفت وگوی ملی طی نامه شماره 27/8115/د مورخ 1400/06/26 مصوبه را به منظور همکاری مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی و پایش اصل 44 اتاق ایران ارسال نموده است  
بررسی پیشنهادات کارگروه کارشناسی شورا در خصوص رفع مشکلات موجود صنعت برق ناشی از عدم اجرای ماده 25 قانون بهبود کسب و کار و آئین نامه اجرایی آن pdf download icon پیشنهادات کارگروه کارشناسی شورا در خصوص رفع مشکلات موجود صنعت برق در سطح ملی در جلسه مطرح، بررسی و مورد تأیید اعضای شورا قرار گرفت. (پیوست شماره 2) ملی در تاریخ 1400/06/16 به دبیرخانه شورای ملی ارسال گردید.  
 
 
                                                                         یکصدوششمین جلسه شورا مورخ 1400/07/03
دستورجلسه گزارش کارشناسی عنوان مصوبه نوع مصوبه توضیحات و اقدامات مستندات
بررسی پیشنهاد کارگروه کارشناسی شورا در خصوص رفع و حل­وفصل قطع بیمه کارگری برقکاران ساختمانی دارای پروانه کسب توسط سازمان تامین اجتماعی pdf download icon با عنایت به اعلام مدیرکل تأمین اجتماعی مبنی بر حل مشکل کارگران دارای پروانه کسب و تلقی ایشان به عنوان کارگر مشمول قانون کار مقرر گردید:
موارد عدم اجرای این مصوبه به صورت موردی توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان به اداره کل تأمین اجتماعی ارجاع تا توسط ایشان بررسی و رفع گردد.
استانی موضوع طی نامه شماره 2946/ص1400 مورخ 1400/07/12 به اتحادیه برق کاران ارسال تا مصادیق به اتاق بازرگانی ارسال گردد همچنین نامه به اداره کل تأمین اجتماعی به منظور همکاری لازم ارسال گردید.  
بررسی پیشنهاد کارگروه کارشناسی شورا در خصوص مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی به منظور دریافت مفاصا حساب قراردادهای پیمانکاری انفرادی از اداره کل تأمین اجتماعی استان؛ pdf download icon با عنایت به مفاد دادنامه 1518-93 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ادعای فعالان بخش خصوصی بر عدم شمولیت رابطه کارگری بر پیمانکاران یک نفره مقرر شد موضوع از طریق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان (واحد حقوقی) از دیوان عدالت اداری استعلام گردد. استانی موضوع طی نامه شماره 2946/ص1400 مورخ 1400/07/12 به واحد حقوقی جهت ارسال نامه و اقدام مقتضی ابلاغ گردید.  
بررسی، تبیین و ارائه گزارش کامل بسته حمایت از تولید اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در سال  1400 توسط مدیرکل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان pdf download icon مفاد بسته حمایت از تولید اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در سال 1400 توسط مدیرکل محترم آن دستگاه در جلسه ارائه و به تصویب اعضای شورا رسید. (پیوست شماره 1) استانی موضوع طی نامه شماره 2946/ص1400 مورخ 1400/07/12 به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت اجرا ابلاغ گردید.  
بررسی پیشنهاد کارگروه کارشناسی شورا در خصوص رفع و حل­وفصل قطع بیمه کارگری برقکاران ساختمانی دارای پروانه کسب توسط سازمان تامین اجتماعی pdf download icon نظر به اینکه دارندگان پروانه کسب صنوف تخصصی (پیوست شماره 2)، کارگر ساختمانی محسوب و شخصاً عملیات اجرائی را برعهده دارند، مقرر گردید سازمان تأمین اجتماعی نسبت به اعطای یارانه حق بیمه اقدام و نسبت اصلاح سامانه رفاهی با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نماید. ملی در تاریخ 1400/07/12 به دبیرخانه شورای ملی ارسال گردید.  
بررسی پیشنهاد کارگروه کارشناسی شورا در خصوص رفع و حل­وفصل بند مورد اختلاف بسته حمایتی اداره کل تأمین اجتماعی استان pdf download icon با توجه به اختلاف نظر در خصوص نحوه اجرای تصویب نامه شماره 50432 مورخ 1396/04/31 ستاد فرماندهی اقتصادی مقاومتی مبنی بر بازرسی دفاتر قانونی کارفرمایان بخش خصوصی صرفاٌ در آخرین سال مالی به شعب تأمین اجتماعی و با عنایت به نامه دادستانی کل کشور در خصوص استثنائات مقرر گردید موضوع به منظور تعیین تکلیف به شورای گفت­وگوی دولت و بخش خصوصی ملی منعکس و مصادیق جهت تصمیم­گیری به کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان ارجاع گردد. ملی در تاریخ 1400/07/12 به دبیرخانه شورای ملی ارسال گردید.  
 
 
یکصدوهفتمین جلسه شورا مورخ 1400/08/06
دستورجلسه گزارش کارشناسی عنوان مصوبه نوع مصوبه توضیحات و اقدامات مستندات
ارائه گزارش عملکرد شورای گفت­وگوی دولت و بخش خصوصی استان و تأثیر آن بر بهبود شاخص­های کسب­وکار استان   گزارش مربوط به امنیت سرمایه­گذاری در خصوص نتایج حاصله مربوط به استان و مولفه­هایی که رتبه استان را کاهش داده توسط واحد پژوهش­ها و بررسی­های اقتصادی اتاق بازرگانی اصفهان بررسی و دلایل عملکرد پایین به همراه پیشنهادات لازم جهت ارتقاء امنیت سرمایه­گذاری در استان را به دبیرخانه شورا ارسال تا جمع­بندی نظرات در کارگروه کارشناسی شورا مطرح و نتیجه در دستور کار شورای گفت­وگوی دولت و بخش خصوصی استان قرار گیرد.
در همین راستا دستگاه­های اجرایی مربوط به هر مؤلفه نیز احصاء و طی نامه­ به دستگاه­های مربوطه منعکس گردد.
استانی موضوع طی نامه شماره 3363/ص1400 مورخ 13/08/1400 به واحد بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی اصفهان ابلاغ و طی نامه شماره 9685/ص1400مورخ 2/09/1400 از واحد مربوطه پیگیری گردید. که نامه شماره 10294/د1400 مورخ 14/09/1400 از واحد بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی اصفهان منضم به گزارشی به دبیرخانه شورا واصل گردید.  
هدفگذاری لازم در خصوص شاخص محیط کسب و کار توسط اتاق بازرگانی انجام و به دستگاه­های اجرایی مرتبط ارسال تا تمهیدات لازم برای نیل به اهداف تعیین شده را اتخاذ و گزارشی از آن به صورت فصلی به دبیرخانه شورا ارائه تا در جلسات شورا مطرح گردد. استانی موضوع طی نامه شماره 3363/ص1400 مورخ 13/08/1400 به واحد بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی اصفهان ابلاغ و طی نامه شماره 9685/ص1400مورخ 2/09/1400 از واحد مربوطه پیگیری گردید. که نامه شماره 10294/د1400 مورخ 14/09/1400 از واحد بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی اصفهان منضم به گزارشی به دبیرخانه شورا واصل گردید.  
بررسی مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی و تشکل­های عضو اتاق بازرگانی در خصوص بهبود محیط کسب و کار pdf download icon پیشنهادات فعالان اقتصادی با رویکرد بهبود وضعیت امنیت سرمایه گذاری در استان و اصلاح فرآیندهای مربوط به صدور مجوزهای سرمایه­گذاری توسط واحد پژوهش­ها و بررسی­های اتاق بازرگانی اصفهان اخذ و پس از بررسی­های لازم در کارگروه کارشناسی جهت تصمیم­گیری و پیگیری لازم در دستور کار شورای گفت­وگوی دولت و بخش خصوصی استان قرار گیرد. استانی موضوع طی نامه شماره 3363/ص1400 مورخ 13/08/1400 به واحد بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی اصفهان ابلاغ و طی نامه شماره 9685/ص1400مورخ 2/09/1400 از واحد مربوطه پیگیری گردید. که نامه شماره 10294/د1400 مورخ 14/09/1400 از واحد بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی اصفهان منضم به گزارشی به دبیرخانه شورا واصل گردید و در دستور کار شورا قرار گرفت.  
بررسی مسائل و مشکلات کمیسیون­های اتاق بازرگانی در خصوص بهبود محیط کسب و کار pdf download icon با عنایت به ضرورت تمرکززدائی و هدایت امور تصمیم­گیری به سمت استان­ها مقرر گردید موضوعات مورد نیاز و قابل تفویض به استان در امر سرمایه­گذاری و توسعه زیرساخت­های موردنیاز توسط کارگروه کارشناسی جمع­بندی و پس از تأیید شورا برای مراجع ذی­ربط در مرکز ارسال گردد. استانی موضوع طی نامه شماره 3363/ص1400 مورخ 13/08/1400 به واحد بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی اصفهان ابلاغ و طی نامه شماره 9685/ص1400مورخ 2/09/1400 از واحد مربوطه پیگیری گردید. که نامه شماره 10294/د1400 مورخ 14/09/1400 از واحد اتاق بازرگانی اصفهان منضم به گزارشی به دبیرخانه شورا واصل گردید  
 
 
یکصدو هشتمین جلسه شورا مورخ 11/10/1400
دستورجلسه گزارش کارشناسی عنوان مصوبه نوع مصوبه توضیحات و اقدامات مستندات
تعیین اعضای جدید بخش خصوصی و تعاونی شورا   در اجرای ماده (2) دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، در این جلسه آقایان:
- محمدرضا رجالی، رئیس هیأت مدیره گروه تولیدی صنعتی ظریف مصور و رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان
- مصطفی وعیدی، رئیس هیأت مدیره گروه صنایع گیتی پسند
- حبیب ا... شاه کرمی، رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی کارفرمایان صنایع نساجی استان
- محمد مرتضوی، رئیس هیأت مدیره شرکت خودروسازی پیشرو دیزل آسیا
- هوشنگ شیشه بران، رییس اتحادیه طلا و جواهر اصفهان و نائب رئیس اتاق اصناف
- امرا... زمانی، رئیس هیأت مدیره شرکت تعاونی آکام پروفیل زمانی
- مهرداد شاطریان، رئیس هیأت مدیره شرکت صنایع پلیمری تیران و عضو هیأت مدیره انجمن پلیمر استان
- احمدرضا صافی اصفهانی، رئیس سندیکای صنعت برق استان اصفهان
به عنوان عضو بخش خصوصی و تعاونی شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان در دوره جدید به مدت یکسال انتخاب گردیدند.
استانی مطابق ماده (2) دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفت وگوی دولت و بخش خصوصی اعضای بخش خصوصی به شرح مصوبه مذکور به تصویب جلسه 108 شورا رسیدند.  
بررسی بسته حمایتی کمیسیون هماهنگی بانک¬های استان از تولید در سال 1400 pdf download icon بسته حمایتی کمیسیون هماهنگی بانک¬های استان از تولید در سال 1400 در جلسه مطرح و موارد ذیل به تصویب رسید:
الف: تخصیص حداقل 85 درصد منابع مالی جذب شده در استان، با اولویت بخش تولید (صنعت، معدن و کشاورزی) حداکثر ظرف مدت یک سال؛
ب: افزایش حداقل بیست درصدی در تعداد مشتریان اعتباری و حداقل سی درصدی در مبلغ تسهیلات سهم بخش های تولیدی (صنعت، معدن و کشاورزی) نسبت به پایان سال 1399، با عنایت به افزایش سطح عمومی قیمت ها و نیاز شدید واحدهای تولیدی استان به منابع مالی جهت تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز؛
ج: اختصاص سهم حداقل سی درصدی از تسهیلات اعطایی در سال جاری برای بخش تولید (صنعت، معدن و کشاورزی) به صورت تسهیلات سرمایه ثابت و طرح (هم از نظر تعداد و هم از نظر مبلغ تسهیلات اعطایی)؛
د: ارائه عملکرد صددرصدی در اعطای تسهیلات و امهال مطالبات مصوب در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان و طرح رونق و استفاده حداکثری از ظرفیت های قانونی موجود نظیر مواد الحاقی ماده 61 و 62 قانون تسهیل و رفع موانع تولید رقابت پذیر (ستاد تسهیل و هیأت خبرگان بانکی و اقتصادی استان) جهت رفع موانع و مشکلات بانکی فعالان اقتصادی در اخذ تسهیلات و امهال مطالبات.
هـ: جناب آقای آزادی، دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان پیشنهادات مطروحه در جلسه در خصوص سایر بندهای بسته مذکور را بررسی مجدد و جمع بندی پیشنهادات اصلاحی را حداکثر ظرف مدت دو هفته به دبیرخانه شورا ارسال تا با تایید دبیرخانه شورا در دستورجلسه قرار گیرد.
استانی موضوع طی نامه شماره 4532/ص1400 مورخ15/10/1400 به کمیسیون هماهنگی بانک های استان جهت اجرا ابلاغ گردید.  
بررسی پیشنهادات کارگروه کارشناسی در خصوص مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی پیرامون افزایش تعرفه گاز واحدهای صنعتی در سال 1400 pdf download icon الف: شرکت گاز استان اصفهان بر اساس مصوبات مرتبط در شورای گفتگوی ملی و بخشنامه شرکت ملی گاز ایران به شرکت های گاز استان ها (نامه شماره گ 109190/050/03 مورخ 1400/08/29 شرکت ملی گاز ایران، پیرو نامه شماره 65921 مورخ 1400/08/10 کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی)، و بر اساس لیست ارسالی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، تعرفه گاز صنایعی که تولیدات آن ها با مصادیق صنایع فولادی و فلزی مغایرت دارد، از کد 15 (فولادی) و کد 8 (فلزی)، متناسب با نوع تولیدات به سایر کدهای گروه صنایع (2 تا 7 و 9 تا 14) براساس بند 2-1-2 مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی، تغییر، صورت حساب های آن ها تعدیل، اضافه دریافتی در قبوض ماه های آتی منظور و از هزینه گاز واحدهای مربوط کسر شود. استانی موضوع طی نامه شماره 4532/ص1400 مورخ15/10/1400 به شرکت گاز استان جهت اجرا ابلاغ گردید.  
ب: در اجرای ماده (10) دستورالعمل نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفت وگوی دولت و بخش خصوصی مقرر گردید کارگروه ویژه¬ای با عضویت جناب آقای نقش، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی، جناب آقای موفق، رئیس سازمان صمت استان، جناب آقای قاسمی، سرپرست سازمان مدیریت و برنامه¬ریزی استان، جناب آقای علوی، مدیرعامل شرکت گاز استان، و فعالان اقتصادی بخش خصوصی حوزه فولاد و سیمان جناب آقایان سبحانی، خوروش و بهرامی سایر پیشنهادات بررسی شده در کارگروه کارشناسی شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان را حداکثر ظرف مدت یک هفته بررسی و مصوبات استانی کارگروه مذکور جهت اجرا ابلاغ و پیشنهادات ملی به مراجع ذیربط جهت بررسی و تصمیم گیری ارسال گردد. (به شرح پیوست) استانی کارگروه ویژه در تاریخ 14/10/1400 برگزار و 2 مصوبه استانی و 2 پیشنهاد ملی در جلسه اتخاذ گردید. مصوبات استانی طی نامه شماره 4532/ص1400 مورخ15/10/1400 به دستگاه های اجرایی استانی جهت اجرا ابلاغ و پیشنهادات ملی به دبیرخانه شورای ملی طی نامه شماره 4533/ص1400 مورخ15/10/1400 ارسال گردید.   فایل پیوست 8
بررسی پیشنهادات کارگروه کارشناسی در خصوص مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی پیرامون افزایش تعرفه گاز واحدهای صنعتی در سال 1400 (موضوع بند 3 مصوبات جلسه 108) pdf download icon سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان بر اساس معیار وجود یا عدم وجود فرآیند احیاء در واحدهای صنعتی، لیست واحدهای صنعتی که نیازمند جابجایی کد فعالیت مربوط به تعرفه گاز را دارند به شرکت گاز استان اصفهان ارسال نماید. چنانچه معیار فوق الذکر و 144 کد آیسیک ابلاغی از مرکز دارای تناقض و یا ابهام باشند، موارد ابهام در جلسه کارشناسی شورای گفتگو با حضور شرکت گاز استان، و سازمان صمت بررسی مجدد و تصمیم مقتضی اخذ خواهد شد. (حداکثر تا تاریخ 22 دیماه 1400) استانی موضوع طی نامه شماره 4532/ص1400 مورخ15/10/1400 به سازمان صمت و شرکت گاز استان جهت اجرا ابلاغ گردید.  
سازمان صمت استان، لیست صنایع لبنی فعال دارای مجوز و پروانه بهره برداری از این سازمان را به سازمان جهاد کشاورزی استان ارسال نماید و سازمان جهان کشاورزی لیست مذکور را جهت بهره مندی این واحدها از تعرفه گازبهای واحدهای دارای مجوز از وزارت جهاد کشاورزی به شرکت گاز استان ارسال نماید. شرکت گاز استان در اسرع وقت نسبت به تغییر گروه تعرفه این واحدهای اقتصادی مبادرت ورزد. استانی موضوع طی نامه شماره 4532/ص1400 مورخ15/10/1400 به سازمان های صمت و جهاد کشاورزی و شرکت گاز استان جهت اجرا ابلاغ گردید.  
با توجه به نام گذاری سال 1400 با عنوان «تولید، پشتیبانی ها و مانع زدائی ها»، توسط مقام معظم رهبری، و عنایت به اینکه عدم شفافیت در تعرفه گاز یکی از موانع تولید به شمار می آید، پیشنهاد تغییر نحوه فعلی محاسبه گازبها و ایجاد ثبات در تعرفه گاز کلیه صنایع به غیر از صنایع پتروپالایشی در طول سال، در متمم احتمالی قانون بودجه سال 1400 و قانون بودجه سال 1401 به شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ملی و مجلس شورای اسلامی ارائه گردد. مشخصاً پیشنهاد می گردد که قیمت گذاری واحدهای فوق الذکر مستقل از قیمت ارز تدوین گردد. ملی موضوع طی نامه شماره 4533/ص1400 مورخ15/10/1400 به دبیرخانه شورای ملی ارسال گردید.  
با توجه به اینکه تعرفه گاز طبق بند "ط" تبصره یک قانون بودجه سال 1400، تعیین می¬شود و در این تبصره نهایتا به قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و قانون هدفمند کردن یارانه¬ها استناد می¬شود، پیشنهاد می¬شود طبق ماده 8 همین قانون (هدفمند کردن یارانه¬ها)، برای بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی (خصوصا آجر و نساجی) و سایر صنایعی که با افزایش قیمت گاز با چالش جدی مواجه می¬شوند، وام¬های دارای یارانه سود تسهیلات پرداخت شود. ملی موضوع طی نامه شماره 4533/ص1400 مورخ15/10/1400 به دبیرخانه شورای ملی ارسال گردید.  
 
 
یکصدو نهمین جلسه شورا مورخ 02/11/1400
دستورجلسه گزارش کارشناسی عنوان مصوبه نوع مصوبه توضیحات و اقدامات مستندات
معرفی ظرفیت های تولیدی و صادراتی گروه تولیدی صنعتی بیسکوئیت فرخنده   مشکل تخصیص و جذب آرد سهمیه ای استان در کارگروه آرد و نان به طور ویژه مورد بررسی قرار گیرد. استانی موضوع طی نامه شماره 4872/ص1400 مورخ 12/11/1400 به استانداری اصفهان ابلاغ و طی نامه شماره 5683/ص1400مورخ 19/12/1400 از کارگروه مربوطه در استانداری پیگیری گردید. که گزارش اجرای مصوبه طی نامه شماره 113685/45/20 مورخ 21/12/1400 استانداری به دبیرخانه واصل شد.  
بررسی پیشنهادات کارگروه کارشناسی در خصوص مسائل و مشکلات ناشی از اجرای نامه شماره 184822/60 مورخ 05/08/1400 قائم مقام محترم وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی؛ pdf download icon سازمان صمت ضمن تدوین لیست دستگاه های دولتی خریدار محصولات پتروشیمی، پیگیری های لازم در خصوص امکان ثبت دستگاه های دولتی به عنوان خریدار را در سامانه انجام دهد. استانی موضوع طی نامه شماره 4872/ص1400 مورخ 12/11/1400 به دستگاه اجرایی ذیربط جهت اجرا ابلاغ گردید.  
بررسی مسائل و مشکلات اتحادیه گلخانه¬داران استان ناشی از ممنوعیت صادرات فلفل گلخانه¬ای به روسیه pdf download icon الف) اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان با مشارکت کلیه ذینفعان (بخش های حاکمیتی و خصوصی) ظرف مدت دو هفته نسبت به تدوین بسته پیشنهادی اولیه در خصوص نظام مسائل و راهکارهای تولید، بسته بندی و صادرات محصولات گلخانه ای (غذایی) و شناسایی گلوگاه های آسیب زا در امر تولید و صادرات این دسته از محصولات اقدام نماید. استانی موضوع طی نامه شماره 4872/ص1400 مورخ 12/11/1400 ابلاغ و بسته پیشنهادی توسط واحد پژوهش و بررسيهاي اقتصادي اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان، تهیه و طی نامه شماره 310/د، 1401، 16/1/1400 به دبیرخانه شورا واصل گردید  
ب) اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان با مشارکت اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان محصولات کشاورزی ترتیبی اتخاذ نمایند تا ممیزی کل فرآیند تولید، بسته بندی و صادرات توسط شرکت ها یا تشکل¬های ذی صلاح اعتبارسنجی شده توسط کشور مقصد صورت پذیرد. استانی موضوع طی نامه شماره 4872/ص1400 مورخ 12/11/1400 جهت اجرا ابلاغ گردید.  
ج) سازمان جهاد کشاورزی استان نسبت به تدوین، ابلاغ و نظارت بر اجرای سازوکاری با هدف استاندارد سازی سموم (تولید، واردات و مصرف)(شامل نحوه همکاری سایر دستگاه های اجرایی مانند نظام مهندسی کشاورزی، استاندارد، صمت، غذا و دارو) ظرف مدت دو هفته اقدام نماید. استانی موضوع طی نامه شماره 4872/ص1400 مورخ 12/11/1400 به دستگاه ذیربط جهت اجرا، ابلاغ و و طی نامه شماره 5684/ص1400 مورخ 19/12/1400 از سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان پیگیری گردید.  
د) سازمان جهاد کشاورزی استان ظرف مدت یک ماه نسبت به شناسایی استانداردهای مربوط به کود و سموم کشورهای بازارهای هدف صادراتی محصولات کشاورزی استان و اطلاع رسانی به تولیدکنندگان اقدام نماید. استانی  
هـ) سازمان جهاد کشاورزی استان نسبت به تدوین سازوکاری برای الزام واحدهای سورتینگ و بسته بندی محصولات گلخانه ای به اخذ مجوز با هدف نظارت بر زنجیره تولید، بسته بندی و صادرات. (الزام واحدهای بدون مجوز به اخذ مجوز تا 6 ماه) اقدام نماید. استانی  
و) سازمان های صمت و جهاد کشاورزی استان ظرف مدت دو ماه ترتیبی اتخاذ نمایند تا از صادرات محصولات گلخانه¬ای تولید و یا بسته بندی شده در واحدهای فاقد مجوز جلوگیری گردد. استانی  
ز) سازمان جهاد کشاورزی استان ظرف مدت سه ماه نسبت به تدوین و اجرایی شدن سازوکاری برای قطع ارتباط مستقیم حقوق و دستمزد ناظران فنی گلخانه ها و گلخانه داران اقدام نماید. استانی موضوع طی نامه شماره 4872/ص1400 مورخ 12/11/1400 به دستگاه ذیربط جهت اجرا، ابلاغ و طی نامه شماره 5684/ص1400 مورخ 19/12/1400 از سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان پیگیری گردید.  
ح) اداره کل تعزیرات حکومتی استان ترتیبی اتخاذ نماید تا با تولیدکنندگان، فروشندگان و مصرف کنندگان سموم غیر مجاز در محصولات کشاورزی برخورد قانونی صورت پذیرد. استانی موضوع طی نامه شماره 4872/ص1400 مورخ 12/11/1400 به اداره کل تعزیرات حکومتی جهت اجرا ابلاغ گردید.  
ط) دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در اصفهان با همکاری سازمان جهاد کشاورزی استان برای اخذ موافقت طرف روس، برای درنظر گرفته شدن یکی از آزمایشگاه های استاندارد استان به عنوان آزمایشگاه مرجع قابل قبول برای بازار مقصد رایزنی نماید. استانی موضوع طی نامه شماره 4872/ص1400 مورخ 12/11/1400 به دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در اصفهان ابلاغ گردید.  
ی) موارد ذیل در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید بررسی گردد:
- استمهال بدهی های تولیدکنندگان به سازمان های خدمت رسان (شرکت گاز، برق، آب) بر اساس لیست ارائه شده توسط اتحادیه به کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید؛
- استمهال تسهیلات تولیدکنندگان خسارت دیده بابت این مشکل، بر اساس لیست ارسالی از طرف اتحادیه گلخانه داران به کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید.
استانی موضوع طی نامه شماره 4872/ص1400 مورخ 12/11/1400 به کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید جهت قرار گرفتن در دستور کار ، ابلاغ شد.  
بررسی پیشنهادات کارگروه کارشناسی در خصوص مسائل و مشکلات ناشی از اجرای نامه شماره 184822/60 مورخ 05/08/1400 قائم مقام محترم وزیر در امور بازرگانی؛ pdf download icon الف) با توجه به اینکه مسئولیت قانونی فروشنده تا مرحله ثبت فروش در سامانه جامع تجارت می باشد، وزارت صمت ترتیبی اتخاذ نماید تا پس از ثبت اسناد توسط فروشنده، پیامکی برای خریدار ارسال گردد و در صورت رد اسناد ثبتی، خریدار مراتب عدم تأیید خود را در سامانه ثبت نماید، در غیر اینصورت پس از 48 ساعت ثبت فروشنده توسط سامانه تائید می گردد. ملی موضوع طی نامه شماره 4896/ص1400، مورخ 12/11/1400 به دبیرخانه شورای ملی همراه با مستندات ارسال گردید.  
ب) با هدف نیل به تحقق پنجره واحد کسب و کار سازوکاری فراهم گردد تا با فراخوانی اطلاعات از سامانه¬ها (جامع تجارت، مالیاتی، ستاد و ...) توسط یکدیگر، فعالان اقتصادی الزام به ثبت اطلاعات تکراری و به دفعات در سامانه ها را نداشته باشند. ملی  
ج) وزارت صمت ترتیبی اتخاذ نماید تا دوره ثبت و محاسبه تراز 70% از یک ماه به سه ماه افزایش یابد و همزمان امکان ثبت محصول تولید و انبار شده در واحد تولیدی میسر و میزان انبار شده نیز در محاسبه فوق در نظر گرفته شود. ملی  
د) تا زمان تعیین تکلیف ابهامات و موارد فوق الذکر، اجرای این ابلاغیه متوقف گردد.    
 
 
یکصدو دهمین جلسه شورا مورخ 23/11/1400
دستورجلسه گزارش کارشناسی عنوان مصوبه نوع مصوبه توضیحات و اقدامات مستندات
مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی به دلیل تکمیل سقف اختیارات مدیرکل محترم امور مالیاتی استان در خصوص بخشش جرایم مالیاتی pdf download icon با توجه به ضرورت پیگیری تکمیل سقف اختیارات مدیرکل امور مالیاتی استان در خصوص بخشش جرائم مالیاتی فعالان اقتصادی و با عنایت به متفاوت بودن وضعیت درآمدهای مالیاتی و عملکرد ادارات کل امور مالیاتی در استان¬های سراسر کشور مقرر شد:
اداره کل امور مالیاتی ظرف مدت یک هفته پیشنویس نامه ای در خصوص افزایش سقف اختیارات مذکور تهیه تا با امضای استاندار اصفهان و رئیس شورا به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال گردد.
استانی موضوع طی نامه شماره 5219/ص1400 2/12/1400 به اداره کل امور مالیاتی استان ابلاغ گردید. موضوع طی نامه به شماره 113680/45/20 مورخ 18/12/1400 استانداری اصفهان از آن اداره کل پیگیری شد. سازمان امور مالیاتی کشور پاسخ استانداری را طی نامه 105762/104/ص مورخ22/12/1400 ارسال نموده است.  
مشکلات و مسائل تشکل های اقتصادی در خصوص توقف ارائه خدمات بانکی در صورت تاخیر در برگزاری انتخابات و تعیین هیات مدیره جدید   با توجه به بروز برخی حوادث خارج از اختیار تشکل های اقتصادی، در جریان برگزاری مجامع تقویم شده (مانند محدودیت های فراگیری کرونا یا موارد مشابه)، مقرر گردید تا برگزاری مجمع و تعیین و معرفی هیات مدیره جدید، با معرفی و ارائه تأییدیه از سمت نهاد صادرکننده مجوزهای تشکل مربوطه (اتاق های سه گانه و برخی دستگاه های اجرایی متولی تشکل های تخصصی) خدمات بانکی کما فی السابق به تشکل¬های معرفی شده ارائه گردد. استانی موضوع طی نامه شماره 5219/ص1400 مورخ 2/12/1400 به دستگاه های اجرایی ذیربط جهت اجرا، ابلاغ گردید.  
بررسی مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه بانکی در خصوص وثایق و اسناد رهنی بانکی pdf download icon 1) با توجه به سخت¬گیری¬های فرا قانونی و همچنین عدم وجود وحدت رویه بانک ها درخصوص پذیرش محل اجرای طرح به عنوان وثیقه، نحوه ارزیابی ارزش وثیقه معرفی شده و درصد پذیرش ارزش تعیین شده، کمیسیون هماهنگی بانک های استان با همکاری دستگاه های نظارتی اقدامات ذیل را به عمل آورند:
الف) با توجه به الزام بانک ها به پذیرش محل اجرای طرح به عنوان وثیقه، سازوکاری برای الزام و نظارت بیشتر بر عملکرد بانک ها در این خصوص طراحی گردد.
ب) ارزیابی محل اجرای طرح، به اختیار متقاضی توسط کارشناس بانک یا کارشناس رسمی دادگستری صورت پذیرد. در صورت عدم تأیید نتیجه ارزیابی توسط متقاضی، ارزیابی به هیئت‌های سه نفره و متعاقباً در صورت لزوم به هیئت پنج نفره مرضی الطرفین ارجاع گردد.
ج) با هدف ایجاد وحدت رویه، بانک های استان ملزم به پذیرش حداقل 90% ارزش وثیقه ارزیابی شده شوند.
د) کمیته ای مشورتی با محوریت دبیرخانه شورای گفت وگو و با حضور نمایندگان تام الاختیار کمیسیون هماهنگی بانک ها، مرکز کارشناسان قوه قضائیه، نظام مهندسی، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و اتحادیه املاک استان با هدف ایجاد وحدت رویه و تدوین چارچوبی برای ارزیابی واقعی و یکسان محل اجرای طرح تشکیل گردد.
استانی موضوع طی نامه شماره 5219/ص1400 مورخ 2/12/1400 به دستگاه ذیربط ابلاغ گردید.  
2) علی رغم آنکه در متن قرارداد اسناد رهنی عام، تمدید سند رهنی پس از خاتمه مدت اعتبار آن پیش¬بینی نشده، مع الوصف بعضاً پس از مدت مذکور به استناد رهن و بدون توافق و اطلاع راهن مبادرت به اعطای تسهیلات به متقاضی (فرد غیر راهن) و ایجاد بدهی برای وی می¬نمایند، لذا با توجه به مشکلات مذکور مقرر گردید کمیسیون هماهنگی بانک های استان اقدامات ذیل را به عمل آورد:
الف) اعطای تسهیلات و تعهدات پس از خاتمه زمان اعتبار اسناد رهنی عام، صرفاً در صورت موافقت راهن و در قالب تنظیم سند رهنی متمم و افزایش مدت قرارداد انجام شود.
ب) تمدید سند رهنی پس از اتمام مدت قرارداد، مستلزم اخذ توافق کتبی از راهن است.
ج) مقرر گردید دبیرخانه شورای گفتگوی استان، موضوع "لزوم پذیرش مازاد ارزش رهن مورد وثیقه، توسط سایر بانک ها" را جهت تعمیق و تکمیل پیشنهادات، در دستورکار جلسات تخصصی کارشناسی قرار داده و پس از کفایت امر کارشناسی، مجدداً در صحن شورا طرح موضوع گردد.
استانی موضوع طی نامه شماره 5219/ص1400 مورخ 2/12/1400 به کمیسیون هماهنگی بانک ها جهت اجرا، ابلاغ گردید .  
3) با توجه به عدم پذیرش محل اجرای طرح استیجاری جهت ترهین اسناد بانکی، مقرر گردید بانک ها ملزم به پذیرش محل اجرای طرح به عنوان وثیقه در مواردی که متقاضی، بهره بردار طرح می¬باشد، شوند. (مشروط به موافقت توأمان مالک و مستاجر) استانی موضوع طی نامه شماره 5219/ص1400 مورخ 2/12/1400 به کمیسیون هماهنگی بانکهای استان جهت اجرا، ابلاغ گردید.  
4) در خصوص مشکلات فعالان اقتصادی در نحوه محاسبه مطالبات بانک ها، در قبال تسهیلات اخذ شده مقرر گردید:
الف) با هدف ایجاد وحدت رویه و آگاهی فعالان اقتصادی از نحوه محاسبات مربوط به بدهی مرتبط با تسهیلات اخذ شده، مقرر شد کمیسیون هماهنگی بانک ها بر اساس فرمول (فایل اکسل) تائید شده در کمیته ای که بر اساس مصوبات قبلی تشکیل شده است (مصوبه 10 جلسه 95)، پرتال یا اپلیکیشنی با دسترسی عمومی، جهت محاسبه بدهی بانکی فعالان اقتصادی ایجاد نمایند. در این خصوص مقرر گردید اتاق بازرگانی، همکاری های لازم جهت پیاده سازی نرم افزاری را معمول گرداند.
ب) با عنایت به لازم الاجرا بودن مصوبات شورای گفت و گو و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و لزوم اتخاذ برخی از تصمیمات در راستای حمایت از واحدهای تولیدی و خدماتی اشتغال زا و فعالیت های سالم اقتصادی استان توسط مدیران شبکه بانکی، مقرر گردید شائبه های احتمالی وجود انحراف از موازین قانونی و بروز تخلف، بدواً در کمیته بانکی-ارزی، ذیل ستاد سیاستهای پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی دادگستری مطرح و در صورت احراز نظر کارشناسی مبنی بر وجود تخلف یا اقدام مجرمانه، مراتب جهت هرگونه اقدام مقتضی به حضور دادستان عمومی انقلاب مرکز استان گزارش گردد.
استانی موضوع طی نامه شماره 5219/ص1400 مورخ 2/12/1400 به دستگاه اجرایی ذیربط جهت اجرا، ابلاغ گردید.  
بررسی مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه بانکی در خصوص وثایق و اسناد رهنی بانکی pdf download icon 1) با توجه به سخت¬گیری¬های فرا قانونی و همچنین عدم وجود وحدت رویه بانک ها درخصوص پذیرش محل اجرای طرح به عنوان وثیقه، نحوه ارزیابی ارزش وثیقه معرفی شده و درصد پذیرش ارزش تعیین شده مقرر گردید، بانک ها ملزم به پذیرش حداقل 90% ارزش وثیقه ارزیابی شده شوند. ملی موضوع طی نامه شماره 5226/ص1400، مورخ 2/12/1400 به دبیرخانه شورای ملی ارسال گردید.  
2) بعضاً در شرایطی که فعالان اقتصادی توان بازپرداخت اقساط معوقه را ندارند، درخواست پذیرش وثیقه، توقف محاسبه جرائم و تسویه دیون از سوی بانک مورد قبول واقع نمی¬شود. لذا مقرر گردید، ماده (8) آیین نامه نحوه واگذاری دارایی های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانک ها مصوب 30/10/1386 که طی تصویب¬نامه شماره 150937/ت58094هـ مورخ 19/12/1399 لغو گردیده است، مجدداً طی بخشنامه¬ای توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت اجرا ابلاغ گردد. ملی  
 
 
یکصدو یازدهمین جلسه شورا مورخ 07/12/1400
دستورجلسه گزارش کارشناسی عنوان مصوبه نوع مصوبه توضیحات و اقدامات مستندات
بررسی مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه بانکی در خصوص وثایق و اسناد رهنی بانکی pdf download icon 1) در خصوص مشکلات فعالان اقتصادی در نحوه محاسبات بدهی به بانک ها در قبال تسهیلات اخذ شده، مقرر گردید:
کمیته کارشناسی مرضی¬الطرفین با محوریت دفتر هماهنگی امور سرمایه¬گذاری و اشتغال استانداری و با حضور نمایندگان تام الاختیار کمسیون هماهنگی بانک ها، بانک عامل، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان و شرکت متقاضی تشکیل و حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت به بررسی نحوه محاسبات و اعلام میزان بدهی قطعی اقدام و پس از به توافق رسیدن طرفین، نتیجه به بانک عامل جهت اجرا ابلاغ گردد. در صورت عدم توافق طرفین در این خصوص، حداکثر ظرف مدت دو هفته، بدهی قطعی طی فرآیند تأمین دلیل در شعبه 47 شورای حل اختلاف بررسی و ابلاغ گردد.
استانی موضوع طی نامه شماره 5626/ص 1400 مورخ 16/12/1400 به دستگاه ذیربط ابلاغ گردید.همچنین طی نامه به شماره 23206/02 مورخ 21/12/1400 اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان، به كميسيون هماهنگی بانکهای استان اصفهان، این موضوع پیگیری شده است.  
2) در خصوص فعالان اقتصادی که امکان تسویه دیون و بازپرداخت اقساط تسهیلات را ندارند، مقرر شد:
حسب قوانین موضوعه (از جمله ماده واحده قانون عدم التزام سپردن وثیقه ملکی به بانک ها مصوب 27/03/1380 و ماده واحده قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش¬های مختلف اقتصادی مصوب 31/02/1385) تأکید می¬گردد، در صورتیکه ارزش وثایق ترهینی (محل اجرای طرح) نزد بانک یا مؤسسات مالی اعتباری طبق نظر کارشناسی شده، کفاف تسویه بدهی بر اساس مقررات را داشته باشد:
الف) بانک ها حق اقدام اجرایی در خصوص سایر وثایق (خارج از محل طرح) و همچنین مراجعه به ضامنین و اعمال اقداماتی چون مسدودی حساب یا ممنوع الخروجی مدیران و ضامنین را نخواهند داشت.
ب) بانک ها موظفند به میزان پرداخت بدهی از وثایق مأخوذه را فک رهن نمایند در هر صورت بانک ها نمی توانند بیشتر از طلب خود از فک رهن وثایق فعالان اقتصادی جلوگیری به عمل آورند.
استانی موضوع طی نامه شماره 5626/ص 1400 مورخ 16/12/1400 به دستگاه ذیربط ابلاغ گردید.همچنین طی نامه به شماره 23206/02 مورخ 21/12/1400 اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان، به كميسيون هماهنگی بانکهای استان اصفهان، این موضوع پیگیری شده است.  
بررسی مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی حوزه کشاورزی ناشی از عدم وحدت رویه بانک ها در اعطای تسهیلات pdf download icon 1) برآورد جديد تسهيلات سرمايه ثابت و درگردش در حوزه دام وطيور که در جلسه طرح رونق تولید مورخ 17/11/1400 به منظور وحدت رویه بانک ها در این خصوص با هماهنگی استانداری، بانک ها و سازمان جهاد کشاورزی استان تهیه گردید(براساس نامه شماره 140010/44745 مورخ 18/11/1400 سازمان جهاد کشاورزی به شرح پیوست)، مورد تائید و تصویب جلسه جاری شورای گفتگو نیز قرار گرفت و مقرر شد کمیسیون هماهنگی بانک های استان موضوع را به کلیه بانک های عامل جهت اجرا ابلاغ نمایند. استانی موضوع طی نامه شماره 5626/ص 1400 مورخ 16/12/1400 به دستگاه ذیربط ابلاغ گردید.همچنین طی نامه به شماره 23206/02 مورخ 21/12/1400 اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان، به كميسيون هماهنگی بانکهای استان اصفهان، این موضوع پیگیری شده است.  
2) مقرر شد ابتدا جلسه¬ی شورای هماهنگی بانک ها در خصوص ترهین اسناد کتابچه ای و کاداستر در ارائه تسهیلات در بخش کشاورزی تشکیل و بانک کشاورزی رویه های اجرایی خود را همراه با مستندات حقوقی در جلسه ارائه تا توافق نامه ای فیمابین بانک های استان به منظور ایجاد وحدت رویه در این خصوص صورت پذیرد، سپس توافق نامه مذکور جهت طرح و تصویب در شورا به دبیرخانه شورا ارسال گردد. استانی  
 
 
یکصدو دوازدهمین جلسه شورا مورخ 25/12/1400
دستورجلسه گزارش کارشناسی عنوان مصوبه نوع مصوبه توضیحات و اقدامات مستندات
بررسی مسائل و مشکلات صادرکنندگان فرآورده¬های نفتی در حوزه گمرک و استاندارد pdf download icon اداره کل استاندارد ملزم است در مواردی که براساس آزمون رایج فعلی (ASTM D86) مشابهت با فرآورده¬های یارانه¬ای شناسایی شود، قبل از اعلام نظر به کارگروه تعیین ماهیت، از آزمایش¬های تکمیلی نظیر GC-MS،FTIR وPONA جهت اعلام نظر کارشناسی استفاده نماید. استانی موضوع طی نامه شماره 30/ص 1401 مورخ 9/1/1401 به دستگاه ذیربط ابلاغ گردید.  
با توجه به اینکه عدم رعایت مهلت قانونی 45 روز، برای صدور کدهای درخواستی باعث ایجاد مشکلات عدیده برای فعالان این حوزه شده است، مقرر شد در صورت عدم رعایت مهلت مذکور، موضوع مطابق دستورالعمل "نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن" ابلاغی رئیس محترم قوه قضائیه به شماره 100/123040/9000 مورخ 30/07/1399، توسط معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری از طریق دادستان عمومی و انقلاب استان مورد پیگیری قرار گیرد. (ملاک زمان 45 روز از زمان تکمیل مدارک می باشد) استانی موضوع طی نامه شماره 30/ص 1401 مورخ 9/1/1401 به دستگاه ذیربط ابلاغ گردید.  
مقرر شد انجمن "تولیدکنندگان و صادرکنندگان حلال و مشتقات نفتی، شیمیایی و پتروشیمی استان اصفهان"، نسبت به احداث یک سالن در گمرک اصفهان برای نگهداری نمونه¬های شاهد، براساس استانداردها اقدام نمایند. همچنین همکاری لازم به منظور واگذاری محل اجرا توسط اداره کل گمرکات استان به عمل آید. استانی موضوع طی نامه شماره 30/ص 1401 مورخ 9/1/1401 به دستگاه ذیربط ابلاغ گردید.  
بررسی مسائل و مشکلات صادرکنندگان فرآورده-های نفتی در حوزه گمرک و استاندارد   در خصوص تمدید فاکتورهای منشاء مقرر شد:
الف) اداره کل صمت و استانداری نسبت به اطلاع رسانی به فعالان اقتصادی درگیر موضوع در خصوص هماهنگی بازدید و نمونه برداری، در اسرع وقت اقدام نمایند.
ب) کارگروه تعیین ماهیت (متشکل از نمایندگان ادارات کل صمت و استاندارد استان، شرکت ملی پخش فرآورده¬های نفتی منطقه اصفهان، کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان)، اقدامات لازم جهت نمونه برداری از مخازن و ارسال نمونه ها به استاندارد جهت انجام آنالیز مربوطه را در تاریخ 25/12/1400 انجام نمایند.
ج) مسئولیت تاخیر چند روزه تانکرها در گمرک تا حصول شرط تمدید اسناد در سامانه ثامن، متوجه کارگروه تعیین ماهیت نمی باشد. د) رسیدگی نهایی در کارگروه ماهیت جهت ترخیص یا پس از ترخیص محموله، منوط به تمدید اعتبار فاکتورهای منشاء در سامانه ثامن است.
استانی موضوع طی نامه شماره 30/ص 1401 مورخ 9/1/1401 به دستگاه ذیربط ابلاغ گردید.  
بررسی موارد مرتبط با امور اجرایی شورا pdf download icon گزارش کامل از وضعیت حضور و غیاب اعضای اصلی شورای گفت وگو¬ی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان در سال 1400 توسط دبیرخانه شورا تدوین و در جلسه 113 شورا ارائه گردد. استانی گزارش حضور و غیاب تهیه و در دستور کار جلسه آتی شورا قرار گرفت.  
بررسی مسائل و مشکلات صادرکنندگان فرآورده-های نفتی در حوزه گمرک و استاندارد   1-1) سازمان ملی استاندارد نسبت به بروزرسانی استانداردهای مبنای تعیین ماهیت فرآورده¬های نفتی و همچنین روش¬های آزمون در دوره¬های یکساله اقدام نماید.
2-1) در مواردی که پاسخ کارگروه تعیین ماهیت در مهلت قانونی 18 روز اعلام نشده است و تا زمان اعلام نتیجه، صادرات مکرر توسط فعالان اقتصادی بر روی یک کد انجام شده است، در صورت احراز انحراف از "کد"، کد مذکور مشمول تبصره (2) ماده (29) دستورالعمل ماده¬ی (45) آیین¬نامه¬ی اجرایی مواد (5) و (6) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نگردد.
3-1) ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ترتیبی اتخاذ نماید تا روش صادرات بر اساس خوداظهاری مجدداً احیا و تأمین کنندگان خوراک ملزم به ارائه آنالیز واقعی خوراک تحویلی به خریدار شوند.
4-1) وزارت صمت نسبت به اصلاح سامانه ثامن به نحوی اقدام نماید که تمامی مجتمع¬های پالایشی و پتروشیمی، ملزم به بارگذاری آنالیز واقعی محصولات خود مطابق با تاریخ فروش و براساسBatch number هر مخزن، در سامانه مذکور شوند.
الف) کارگروه موظف است در فرآیند تعیین ماهیت، اسناد مذکور را نیز مورد توجه قرار دهد.*
ب) اداره کل تعزیرات حکومتی استان موظف است بر اساس گزارشات، عدم تمکین پالایشگاه ها به موضوع فوق را مورد پیگرد قرار دهد.
5-1) وزارت نفت با همکاری وزارت¬های صمت و جهاد کشاورزی سازوکاری را به منظور رصد و پایش فراگیر شبکه¬ی توزیع سوخت فراهم نمایند.
ملی موضوع طی نامه شماره 80/ص1401، مورخ 11/1/1400 به دبیرخانه شورای ملی ارسال گردید.  
 
 
یکصدو سیزدهمین جلسه شورا مورخ 07/02/1401
دستورجلسه گزارش کارشناسی عنوان مصوبه نوع مصوبه توضیحات و اقدامات مستندات
گزارش وضعیت حضور اعضا و گزارش مصوبات شورا در سال 1400 گزارش وضعیت حضور اعضا و گزارش مصوبات شورا در سال 1400 توسط دبیرخانه شورا در جلسه ارائه و مقرر شد:
به منظور رصد منظم مصوبات شورا، گزارشی از آخرین وضعیت اجرای مصوبات، در بازه زمانی سه ماهه (در جلسات انتهای هر فصل) توسط دبیرخانه شورا ارائه گردد.
استانی موضوع طی نامه شماره 726/ص 1401 مورخ 19/2/1401 به دستگاه ذیربط ابلاغ گردید.  
گزارش رئیس محترم شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان از آخرین وضعیت تاسیس کارخانه نوآوری با توجه به تصمیم متخذه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، استانداری و شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، به منظور واگذاری فضای اجرای طرح کارخانه نوآوری (مجتمع اصفهان هوشمند) ، مقرر گردید:
پژوهشکده مواد و انرژی تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 07/02/1401 سازوکار انتقال سوله های کارگاهی ساخت و تولید موجود را به شهرک علمی و تحقیقاتی برای کارخانه نوآوری فراهم نماید. همچنین مقرر شد در جلسه آتی شورا، گزارش اجرای مصوبه فوق ارائه شود.
استانی موضوع طی نامه شماره 726/ص 1401 مورخ 19/2/1401 به دستگاه ذیربط ابلاغ گردید.  
بررسی و تصویب تقویم برگزاری جلسات در سال 1401 در اجرای تبصره 1 ماده 3 ، دستورالعمل «تشکیل و نحوه¬ اداره جلسات شوراهای استانی گفت و گوی دولت وبخش خصوصی»، زمان¬بندی تشکیل جلسات شورا در سال 1401 در جلسه مطرح، تصویب و مقرر شد اعضای شورا در تقویم جلسات کاری خود لحاظ نمایند. (تصویر پیوست) استانی موضوع طی نامه شماره 726/ص 1401 مورخ 19/2/1401 به دستگاه ذیربط ابلاغ گردید.  
بررسی مسائل و مشکلات انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، جواهر، نقره و سنگ های قیمتی استان درحوزه امور گمرکی pdf download icon به منظور پیگیری اجرایی شدن پیشنهادات ملی جلسه استانی شماره 78 شورا مورخ 24/05/1398 با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 3138/2/86 مورخ 25/02/1386 اداره کل مقررات صادرات و واردات از طریق هیأت مقررات زدایی مقرر گردید:
الف) استاندار محترم طی مکاتبه ای با وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، ضمن شرح موضوع به همراه ارسال مستندات، ابطال بخشنامه مذکور را از طریق هیأت مقررات زدایی درخواست نمایند.
ب) انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، جواهر، نقره و سنگ¬های قیمتی استان طی مکاتباتی با وزارت صمت و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع را به تفصیل شرح و پیگیری لازم را به منظور حل مشکل از طریق هیأت مقررات زدایی به عمل آورند.
ج) پس از انجام مکاتبات فوق الذکر، جلسه ای در تهران با حضور جناب آقای پیمان پاک (رئیس محترم سازمان توسعه تجارت ایران)، نمایندگان استانداری، اتاق بازرگانی اصفهان، انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، جواهر، نقره و سنگ¬های قیمتی استان، جناب آقای فولادگر(مشاور محترم وزیر امور اقتصادی و دارایی) و جناب آقای طغیانی(نماینده محترم مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی)، برگزار و پس از بررسی مقدماتی، پیگیری لازم به منظور قرارگرفتن موضوع مذکور در دستورکار هیأت مقررات زدایی را اجرایی نمایند.
استانی موضوع طی نامه شماره 726/ص 1401 مورخ 19/2/1401 به دستگاه ذیربط ابلاغ گردید.  
بررسی مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی ناشی از حذف معافیت حقوق ورودی برای واردات ماشین آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی الف) جناب آقای طغیانی( نماینده محترم مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی) طی مکاتبه¬ای نسبت به اخذ نظر مشورتی معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی در خصوص تفسیر قسمتی از بند (ص) تبصره 6 قانون بودجه 1401 که اشعار می¬دارد:«وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به وصول منابع حاصل از این بند و حقوق ورودی مطابق بند (د) ماده 1 قانون امور گمرکی مصوب 22/08/1390 کلیه ماشین آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی اقدام نماید.» اقدام و نتیجه را به دبیرخانه شورای گفت وگو جهت طرح و بررسی در کارگروه کارشناسی ارسال نمایند.
همچنین با توجه به اینکه بند 2 ماده 4 طرح جهش تولید دانش بنیان (که در مراحل بررسی و تائید شورای نگهبان قرار گرفته است) در همین خصوص نگرانی هایی را برای فعالان اقتصادی ایجاد نموده¬است، مقرر شد جناب آقای دکتر طغیانی مراتب را جهت اعمال ملاحظات به معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی و کمیسیون آموزش منعکس نموده و بطور همزمان ملاحظات فوق الذکر در شیوه ¬نامه¬های اجرایی مربوطه که تدوین خواهد شد نیز مورد نظر قرار گیرند.
ب) استانداری اصفهان طی مکاتبه ای با نهاد ریاست جمهوری، تقاضای قرارگرفتن موضوع مذکور را در دستورکار جلسه سران قوا مطرح نماید.
استانی موضوع طی نامه شماره 726/ص 1401 مورخ 19/2/1401 به دستگاه ذیربط ابلاغ گردید.  
مسائل و مشکلات پیش آمده در خصوص الزام واحدهای تولیدی در خصوص درج قیمت تولید کننده با توجه به عدم وجود الزامات قانونی بالادستی در صدور بخشنامه¬های مرتبط با الزام درج قیمت تولیدکننده و مشکلات پیش آمده در این خصوص برای فعالان اقتصادی، مراتب جهت اصلاح رویه در دستور کار شورای گفت¬وگوی ملی قرار گیرد. استانی موضوع طی نامه شماره 726/ص 1401 مورخ 19/2/1401 به دستگاه ذیربط ابلاغ گردید.  
 
 
یکصدو جهاردهمین جلسه شورا مورخ 22/02/1401
دستورجلسه گزارش کارشناسی عنوان مصوبه نوع مصوبه توضیحات و اقدامات مستندات
بحث و بررسی پیشنهادات فعالان اقتصادی در خصوص ساختار جدید وزارت صمت و ادارات کل تابعه استانی pdf download icon الف) کمیته ای با حضور نمایندگان استانداری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، اداره کل صنعت، معدن و تجارت، اداره کل گمرکات استان، اتاق های بازرگانی، اصناف و تعاون اصفهان تشکیل و نسبت به بررسی و تکمیل پیشنهادات اولیه در خصوص ساختار جدید وزارت صمت و ادارات کل تابعه استانی اقدام نمایند و جمع بندی از طریق شورای گفتگوی ملی، مکاتبه استانداری با معاون اول رئیس جمهور و وزارت و تعاملات نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی پیگیری شود.
ب) اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان با همکاری سایر نهادهای بخش خصوصی نسبت به برگزاری جلسات به منظور تعیین اولویت های استان در بخش صنعت (اعم از مسائل و مشکلات ساختار جدید وزارت صمت و ادارات کل تابعه استانی، تفویض اختیارات ویژه برای اداره کل صمت استان اصفهان، حقوق ورودی ماشین آلات صنعتی و ...) اقدام و موارد را در قالب یک بسته پیشنهادی جهت طرح در سفر استانی رئیس محترم جمهور تهیه و تنظیم نمایند.
ج) معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، حداکثر ظرف مدت یک هفته گزارشی در خصوص مسائل و مشکلات ساختار جدید وزارت صمت و ادارات کل تابعه استانی تهیه و طی نامه ای به دفتر ریاست جمهوری و وزارت صمت ارسال نمایند.
استانی موضوع طی نامه شماره 993/ص 1401 مورخ 02/03/1401 به دستگاه های ذیربط ابلاغ گردید.  
ادامه بررسی مسائل و مشکلات انجمن تولیدکنندگان وصادرکنندگان طلا، جواهر، نقره و سنگ های قیمتی استان در حوزه امور مالیاتی pdf download icon الف) اداره کل امور مالیاتی استان حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت به تهیه بسته پیشنهادی افزایش اختیارات مدیرکل استان (شامل افزایش اختیارات بخشودگی، تقسیط جرائم و ...) اقدام تا در جلسه¬ای با حضور رئیس محترم سازمان امور مالیاتی کشور، استاندار محترم اصفهان و مدیرکل محترم امور مالیاتی استان مطرح و اتخاذ تصمیم شود.
ب) انجمن تولیدکنندگان وصادرکنندگان طلا، جواهر، نقره و سنگ های قیمتی استان و اتحادیه صنف طلا و جواهر اصفهان با همکاری اداره کل امور مالیاتی نسبت به شفاف¬سازی فرآیندهای کسب و کار خود به تفکیک تولیدکننده، حق¬العمل کار و فروشنده اقدام نموده تا از بروز مشکلات بعدی و تشکیل پرونده های مالیاتی جدید جلوگیری به عمل آید.
ج) با توجه به الزام فعالان حوزه طلا و جواهر به ثبت کلیه اطلاعات معاملاتی و ذخیره سکه و طلای خود در سامانه جامع تجارت، مقرر شد، اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به برگزاری دور¬ه¬های آموزشی سامانه جامع تجارت به انجمن تولیدکنندگان وصادرکنندگان طلا، جواهر، نقره و سنگ های قیمتی استان و اتحادیه صنف طلا و جواهر اصفهان، اقدام نماید.
استانی موضوع طی نامه شماره 993/ص 1401 مورخ 02/03/1401 به دستگاههای ذیربط ابلاغ گردید.  
ادامه بررسی مسائل و مشکلات انجمن تولیدکنندگان وصادرکنندگان طلا، جواهر، نقره و سنگ های قیمتی استان در حوزه امور مالیاتی pdf download icon الف) با توجه به حذف عبارت «نقره» از بند (ب) ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 02/03/1400 مجلس شورای اسلامی، ابهاماتی برای مجریان ایجاد شده است. لذا پیشنهاد می¬شود، با عنایت به تعریف فلزات گرانبها در استاندارد 2132، عبارت «طلا، جواهر و پلاتین» به «طلا، جواهر، نقره، پلاتین، پالادیوم و سنگ های گرانبها» تغییر یابد.
ب) با توجه به الزام فعالان حوزه طلا و جواهر به ثبت کلیه اطلاعات معاملاتی و ذخیره سکه و طلای خود در سامانه جامع تجارت، پیشنهاد می شود:
1) وزارت صنعت، معدن و تجارت با در نظر گرفتن ملاحظات این حوزه و اخذ نظرات تخصصی از اتحادیه های مربوطه اقدام به اختصاصی سازی سامانه برای حوزه طلا نماید.
2) ملاحظات امنیت سایبری مربوطه در تعامل با اتحادیه های مرتبط احصا و در سامانه لحاظ شود.
3) با توجه به اینکه معاملات کیفی بین شهری زمان بر بوده و ممکن است نهایتا کالا بدون معامله، به فروشنده برگشت یابد، لذا دوره مجاز زمانی ثبت اطلاعات برای این صنف از 72 ساعت به یک هفته افزایش یابد.
ملی موضوع طی نامه شماره 994/ص 1401 مورخ 02/03/1401 به دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ملی ارسال گردید.  
بررسی مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه سامانه جامع تجارت و امور گمرکی (موضوع نامه شماره 2008/1400 مورخ 23/08/1400 شرکت فولاد مبارکه اصفهان) pdf download icon الف) با توجه به اینکه تغییرات مکرر تعرفه ها، سبب شده برخی از کالاهایی که در زمان ثبت سفارش مشمول تعرفه معمولی بوده، در زمان ترخیص، طی ضوابط جدید، در زمره کالای خاص محسوب شوند، لذا پیشنهاد می¬شود ضوابط تجاری (از جمله تعرفه کالا ) در زمان ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت، قفل شده و تا زمان ترخیص کالا، مشمول ضوابط تجاری جدید نشود.
ب) در بخشنامه شماره 55808/97 مورخ 23/01/1397 مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه حداکثر مهلت ورود کالا به کشور در رویه غیربانکی حداکثر 180 روز از تاریخ صدور ثبت سفارش تعیین شده است، لذا با توجه به شرایط تحریمی و طولانی بودن زمان تأمین و حمل کالا به دلیل تغییر مبادی حمل، پیشنهاد می شود مهلت مذکور برای ماشین آلات، قطعات و خطوط واحدهای تولیدی از شش ماه به هجده ماه افزایش یابد.
ج) به دلیل اختلاف وزن ثبت سفارش نسبت به قبض انبار گمرکی برای کالاهایی که به صورت تعدادی خریداری می شوند (مانند ماشین آلات صنعتی)، پیشنهاد می¬شود برای این نوع کالاها ترتیبی اتخاذ شود تا در صورت تأیید اداره کل گمرک استانی، رفع تعهد ارزی توسط بانک عامل بدون توجه به اوزان انجام شود.
د) پیشنهاد می¬شود هزینه کارمزد تمدید ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت، با توجه به اخذ اولیه هزینه ها حذف شود.
ملی موضوع طی نامه شماره 994/ص 1401 مورخ 02/03/1401 به دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ملی ارسال گردید.