آمار

             

شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان   
جدول آماری عملکرد دوره نهم نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان   
از فروردین ماه ١٣٩٩  تا پایان شهریور ماه  سال ١٤٠٠
 

سال تعداد جلسات شورا تعداد جلسات کارشناسی و کارگروه ویژه  دستور گار شورا جمع جلسات تعداد مصوبات
استانی ملی جمع
١٣٩٩ ١٤ ٤٨ ٦٢ ٩٣ ٢٩ ١٢٢
١٤٠٠ ٦ ٢٣ ٢٩ ٤١ ٩ ٥٠
 

لازم به ذکر است به میزان (862.5) نفر ساعت کار کارشناسی برای (50) مصوبه در شش ماهه اول سال 1400 انجام شده و به طور میانگین هر مصوبه حدود (17.5) ساعت بررسی کارشناسی داشته است. با بررسی­های صورت گرفته بیش از 80% از مصوبات استانی اجرا و مابقی نیز در دست اقدام است و مصوبات پیشنهادی در سطح ملی نیز به دبیرخانه شورای گفتگوی ملی و  معاون اوّل محترم ریاست جمهوری، وزرا و رؤسای محترم سازمان های مرکزی ارسال و به طور قابل ملاحظه­ای در تصمیم گیری ها و ابلاغ آیین نامه و بخشنامه های جدید لحاظ شده است.
در گزارش مشترک وزیر محترم کشور و دبیرخانه محترم شورای گفت و گوی ملی در گروه بندی عملکرد شوراهای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان­های سراسر کشور در سال 1399 «رتبه اول» را کسب نموده است.

 
 
تهیه و تنظیم: دبیرخانه شـورا
 شهریور ماه ١٤٠٠