شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان
دوره نهم هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان   
جدول عملکرد شورا از فروردین ماه 1398 تا پایان سال 1400

 

سال تعداد جلسات شورا تعداد جلسات کارشناسی و کارگروه ویژه  دستور گار شورا جمع جلسات تعداد مصوبات
استانی ملی جمع
1388 13 62 75 211 41 252
1399 14 48 62 93 29 122
1400
13 47 60 81 21 102
جمع کل 40 157 197 385 91 476
 

لازم به ذکر است در سال 1400 به میزان (1762.5) نفر ساعت کار کارشناسی برای (102) مصوبه انجام شده و به طور میانگین هر مصوبه حدود (17) ساعت بررسی کارشناسی داشته است. با بررسی¬های صورت گرفته بیش از 50% از مصوبات استانی اجرا و مابقی نیز در دست اقدام است و مصوبات پیشنهادی در سطح ملی نیز به دبیرخانه شورای گفتگوی ملی و معاون اوّل محترم ریاست جمهوری، وزرا و رؤسای محترم سازمان های مرکزی ارسال و به طور قابل ملاحظه¬ای در تصمیم گیری ها و ابلاغ آیین نامه و بخشنامه های جدید لحاظ شده است.

در گزارش مشترک وزیر محترم کشور و دبیرخانه محترم شورای گفت و گوی ملی در گروه بندی عملکرد شوراهای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان¬های سراسر کشور در سال 1399 و شش ماهه اول 1400، «رتبه اول» را کسب نموده است.
 
تهیه و تنظیم: دبیرخانه شـورا
 فروردین ماه 1401