آرشیو اخبار شورا

بررسی راهکارهای رفع مشکل کمبود برق صنایع در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان

بررسی راهکارهای رفع مشکل کمبود برق صنایع در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان

(8)

یکصد و پنجمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان به بررسی راهکارهای پیشنهادی کمیسیون انرژی، صنایع پالایشی وپتروشیمی اتاق بازرگانی اصفهان درخصوص مشکلات موجود در صنعت برق، بسترسازی لازم برای استفاده حداکثری از ظرفیت نیروگاه های تولید پراکنده به همراه مدیریت قطع برق و کاهش زمان خاموشی در ایام پرمصرف اختصاص یافت.

يکشنبه 7 شهريور 1400
ارتقاء  6رتبه ای شاخص محیط کسب و کار استان در بهار 1400

دریکصد و پنجمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان عنوان شد:

ارتقاء 6رتبه ای شاخص محیط کسب و کار استان در بهار 1400

(12)

در یکصد و پنجمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان عنوان شد شاخص محیط کسب و کار استان اصفهان در بهار 1400 شش رتبه بهبود یافته است.

يکشنبه 7 شهريور 1400
بررسى مشکلات ناشى از تهاتر حواله هاى کالا با مطالبات پیمانکاران برق بخش خصوصى

در یکصد وچهارمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان صورت گرفت

بررسى مشکلات ناشى از تهاتر حواله هاى کالا با مطالبات پیمانکاران برق بخش خصوصى

(8)

دریکصدوچهارمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان مسائل و مشکلات ناشی از تهاتر حواله های کالا با مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی و بسته های حمایت از تولید سازمان های صنعت، معدن و تجارت و اداره کل تامین اجتماعی استان بررسی شد.

شنبه 26 تير 1400
تشکیل کارگروه ویژه برای حل مشکلات ناشی از قطعی مکرر برق واحدهای صنعتی

در یکصد و چهارمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان مصوب شد:

تشکیل کارگروه ویژه برای حل مشکلات ناشی از قطعی مکرر برق واحدهای صنعتی

(6)

در یکصد و چهارمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان مصوب شد ظرف 48 ساعت کارگروه ویژه ای به منظور تهیه بسته پیشنهادی درخصوص قطعی برق واحدهای صنعتی با حضور نمایندگانی از استانداری، اتاق بازرگانی، دادستانی، مدیران عامل شرکت های توزیع برق استان و شهرستان ، سندیکای صنعت برق و نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تشکیل شود.

يکشنبه 20 تير 1400
ارتقاء 12 رتبه ای اصفهان در بهبود شاخص محیط کسب و کار/ کسب رتبه نخست کشوری شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان

دریکصدوسومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان عنوان شد:

ارتقاء 12 رتبه ای اصفهان در بهبود شاخص محیط کسب و کار/ کسب رتبه نخست کشوری شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان

(8)

دریکصدوسومین جلسه شورای گفتگو، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان از ارتقاء 12رتبه ای اصفهان در بهبود شاخص محیط کسب و کار و کسب رتبه نخست کشوری شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان در ارزیابی مشترک دبیرخانه شورای گفتگوی ملی و وزارت کشور در سال 1399 خبرداد.

يکشنبه 23 خرداد 1400
 ارتقاء 12 رتبه ای اصفهان در بهبود شاخص محیط کسب و کار/ کسب رتبه نخست کشوری شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان

دریکصدوسومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان عنوان شد:

ارتقاء 12 رتبه ای اصفهان در بهبود شاخص محیط کسب و کار/ کسب رتبه نخست کشوری شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان

(2)

دریکصدوسومین جلسه شورای گفتگو، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان از ارتقاء 12رتبه ای اصفهان در بهبود شاخص محیط کسب و کار و کسب رتبه نخست کشوری شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان در ارزیابی مشترک دبیرخانه شورای گفتگوی ملی و وزارت کشور در سال 1399 خبرداد.

يکشنبه 23 خرداد 1400
پیگیری پرونده‌های مرتبط با حوزه تجارت بین المللی تجاراصفهانی از طریق معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امورخارجه

در یکصدو دومین جلسه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان مصوب شد:

پیگیری پرونده‌های مرتبط با حوزه تجارت بین المللی تجاراصفهانی از طریق معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امورخارجه

(3)

دریکصدودومین جلسه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان که با حضور معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امورخارجه برگزار شد، مقرر گردید پرونده های تجاراصفهانی در حوزه تجارت خارجی از طریق معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امورخارجه پیگیری شود.

شنبه 1 خرداد 1400
ساز و کار رسیدگی به ترک فعل دستگاه های اجرایی به موجب ماده 576 قانون مجازات اسلامی/ راهکارهای تسویه دیون دستگاه های دولتی و اجرایی به فعالان اقتصادی بخش خصوصی

در یکصدو یکمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان بررسی شد:

ساز و کار رسیدگی به ترک فعل دستگاه های اجرایی به موجب ماده 576 قانون مجازات اسلامی/ راهکارهای تسویه دیون دستگاه های دولتی و اجرایی به فعالان اقتصادی بخش خصوصی

(2)

دریکصدو یکمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان که به صورت فوق العاده برگزار شد، ساز و کار رسیدگی به ترک فعل دستگاه های اجرایی به موجب ماده 576 قانون مجازات اسلامی وراهکارهای تسویه دیون دستگاه های دولتی و اجرایی به فعالان اقتصادی بخش خصوصی مورد بررسی قرارگرفت.

پنجشنبه 2 ارديبهشت 1400
تعلل و ترک فعل کارکنان دستگاه های اجرایی یکی از موانع اصلی تحقق شعار سال است

در یکصدمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان با حضور معاون دادستان کل کشور ،عنوان شد:

تعلل و ترک فعل کارکنان دستگاه های اجرایی یکی از موانع اصلی تحقق شعار سال است

(3)

دریکصدمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان که به صورت مشترک با ستاد پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه استان اصفهان و با حضور معاون قضایی دادستان کل کشور برگزار شد، تعلل و ترک فعل کارکنان دستگاه های اجرایی یکی از موانع اصلی تحقق شعار سال عنوان شد.

شنبه 21 فروردين 1400
   مخاطب مستقیم مانع زدایی و حمایت دستگاه های حاکمیتی هستند

در یکصدمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان عنوان شد:

مخاطب مستقیم مانع زدایی و حمایت دستگاه های حاکمیتی هستند

(2)

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در نشست مشترک شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و ستاد پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه در استان اصفهان که با حضور معاون قضایی دادستان کل کشور برگزار شد، مخاطب مستقیم مانع زدایی و حمایت را دستگاه های حاکمیتی دانست.

پنجشنبه 19 فروردين 1400